Wo bachelor - Gedrag en Maatschappij

Interdisciplinaire Sociale Wetenschap

De universitaire bachelorstudie Interdisciplinaire Sociale Wetenschap is gericht op de verwevenheid van individu en samenleving en combineert daarmee inzichten uit de gedrags-, maatschappij- en cultuurwetenschappen.

Het handelen van mensen wordt bekeken in hun alledaagse, institutionele en historische context aan de hand van concrete sociale vraagstukken. Hierbij kun je denken aan kwesties als agressie en geweld, de multiculturele samenleving, de ontwikkelingen in gezin en jeugd, veranderingen in organisaties, de inrichting van de verzorgingsstaat. Deze kennis wordt gebruikt om actuele sociale vraagstukken te analyseren en na te gaan welke mogelijkheden er zijn om deze op te lossen.


Van profiel naar studie

Bekijk welke profielen toegang geven tot welke studie

Gebruik de tool

Deel deze pagina

Na deze studie

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. Opgelet: de impact van COVID-19 op de middellange termijn prognoses voor de arbeidsmarkt is hierin niet verwerkt.


Meest gekozen masters

Hieronder vind je een lijst met de meest gekozen masters na deze studie. De masters zijn aflopend gesorteerd met per master het percentage studenten dat is door gaan studeren aan deze master.

Pedagogische Wetenschappen 29 studenten 16%
Psychology 23 studenten 13%
Algemene Sociale Wetenschappen 22 studenten 12%
Sociologie 17 studenten 10%
Bestuurs- en Organisatiewetenschap 9 studenten 5%
+ Meer