Wat isWHW

WHW staat voor Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Dit is een wet waarin de regels en afspraken voor het Nederlandse hoger onderwijs zijn vastgelegd.

Bekijk de wet op Wetten.overheid.nl.