Wat isWHW

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) is een Nederlandse wet uit 1992 waarin regels zijn vastgelegd rondom het hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen).