Wat isPropedeuse

Je propedeuse halen betekent dat je al je studiepunten van het eerste jaar (60 ECTS) gehaald hebt. Het wordt ook wel afgekort naar 'je P halen'. Het begrip propedeuse wordt vooral op het hbo gebruikt. Daar wordt soms ook een propedeusediploma uitgereikt. In het wetenschappelijk onderwijs wordt het begrip minder gebruikt.