Wat isDeficiëntieonderzoek

Om aan een opleiding te kunnen starten, moet je aan de toelatingseisen voldoen. Je moet het juiste opleidingsniveau hebben, bijvoorbeeld havo of mbo-4 voor een hbo-opleiding of vwo voor een opleiding op de universiteit. Daarnaast zijn er per opleiding specifieke toelatingseisen. Je moet dan bijvoorbeeld een bepaald profiel of mbo-domein hebben gedaan of bepaalde vakken hebben gevolgd. Heb je wel het juiste opleidingsniveau, maar niet de juiste vakken gehaald? Dan wordt dit deficiëntie genoemd. Onderwijsinstellingen bieden vaak een deficiëntieonderzoek aan. Er wordt dan gekeken of je de kennis hebt die nodig is voor de opleiding. De onderwijsinstelling bepaalt dan of je ook zonder de toelatingseisen toch kan worden toegelaten tot de opleiding. Neem voor meer informatie over een deficiëntieonderzoek contact op met de onderwijsinstelling.

Als je een aantal vakken mist, kun je er ook voor kiezen om die vakken te halen met deelcertificaten, voortentamens of staatsexamen. Lees hier meer over op onze pagina over toelatingseisen.

Heb je niet het juiste diploma en ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je een 21+ toelatingsonderzoek of colloquium doctum doen.