Wat isToelatingseisen

Toelatingseisen zijn de eisen die worden gesteld om aan een opleiding te mogen beginnen. Er zijn wettelijke toelatingseisen. Zo moet je bijvoorbeeld minimaal een vwo-diploma hebben voor de universiteit. Ook kan het zijn dat je een bepaald profiel moet hebben met specifieke aanvullende vakken. Daarnaast kan de opleiding zelf ook aanvullende toelatingseisen stellen. Je moet dan vaak deelnemen aan een selectieprocedure om te laten zien dat je aan die eisen voldoet.

Wanneer je niet voldoet aan de wettelijke toelatingseisen van een studie, bijvoorbeeld omdat je bepaalde vakken niet hebt gehad, dan kun je deze vakken vaak apart halen. Je kunt ook met een deficiëntieonderzoek aantonen dat je de vereiste kennis wel hebt. Ben je ouder dan 21? Dan kun je ook een 21+ toelatingsonderzoek doen. Dit wordt ook wel colloquium doctum genoemd.