Wat isToelatingsonderzoek

Om aan een opleiding te kunnen starten, moet je aan de toelatingseisen voldoen. Heb je niet de juiste vooropleiding? Dan zijn er verschillende toelatingsonderzoeken die je kunt. Zie deficiëntieonderzoek, 21+ toelatingsonderzoek en colloquium doctum.