Selectieprocedure

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding dan plaatsen? Dan vindt er een selectie plaats.

Selectie tussen 15 januari en 15 april

Zijn er meer aanmeldingen voor een opleiding dan plaatsen? Dan vindt er een selectie plaats van de aangemelde studenten bij de hogeschool of universiteit. Deze selectie vindt plaats tussen 15 januari en 15 april. De instelling mag bij de selectie niet alleen kijken naar het gemiddelde eindexamencijfer. Belangrijk zijn bijvoorbeeld ook motivatie, persoonlijkheid en eerdere schoolprestaties. De hogeschool of universiteit bepaalt zelf hoe de selectie eruit ziet en zet hierover tijdig informatie op de website.

Melden minder studenten zich aan dan het maximaal aantal plaatsen? Dan is geen selectie nodig. Alle toelaatbare studenten krijgen dan op 15 april via Studielink een plaats aangeboden. Je moet de aangeboden plaats wel binnen twee weken accepteren.

Lees meer over aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus.
Lees meer over de voorwaarden bij aanmelden en selectie.