Corona en studiekeuze - Deel 2

vrijdag | 20 maart 2020

Ook in het hoger onderwijs zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In het bericht Coronavirus en studiekeuze schetsten we een overzicht van de mogelijke gevolgen. In dit bericht geven we een overzicht van de landelijke maatregelen die 19 maart bekend zijn geworden en die van invloed kunnen zijn op mensen die met hun studiekeuze bezig zijn.

Bij voorkeur aanmelden voor 1 mei – en uiterlijk 1 juni

Om universiteiten en hogescholen in staat te stellen om studenten goed voor te bereiden op hun studie, is het advies om je voor 1 mei aan te melden. Mocht dat niet haalbaar zijn door omstandigheden, dan kun je je nog tot uiterlijk 1 juni aanmelden voor reguliere bachelor- en associate degree-opleidingen.

Selectieprocedure & uitslag selectieprocedure opleidingen numerus fixus

Op 15 april worden de rangnummers bekend gemaakt. Door de omstandigheden rondom het coronavirus kan het zijn dat onderwijsinstellingen hebben moeten uitwijken naar vervangende (digitale) selectieprocedures. Dit kan tot gevolg hebben dat de rangnummers voor jouw toekomstige opleiding niet op 15 april bekend worden gemaakt. Mocht dit voor jouw opleiding gelden, dan word je hierover geïnformeerd door de onderwijsinstelling. Lees meer over numerus fixus en selectie.

Starten met een hbo-opleiding na een mbo-opleiding

De minister geeft aan dat voorkomen moet worden dat een mbo-student volgend studiejaar niet aan een hbo-opleiding kan beginnen door een kleine studievertraging, die het gevolg is van deze coronacrisis. Het gaat dan om de mbo-student die bijvoorbeeld nog één of enkele kleine vakken niet heeft kunnen afronden voor 1 september of die dan nog in de afronding van beroepspraktijkvorming zit en dat wel voor 1 januari 2021* kan afronden. De hogeschool zal deze student toch al toelaten tot het onderwijs. Iemand kan dan ingeschreven worden, nadat het mbo-diploma ontvangen is. Let wel op: als het mbo-diploma niet voor 1 januari 2021* wordt behaald, moet iemand alsnog met de hbo-opleiding stoppen.

Starten met een masteropleiding

Bachelorstudenten die na afronding van hun opleiding willen beginnen aan een masteropleiding, maar voor wie geldt dat zij hun bacheloropleiding nog niet helemaal hebben kunnen afronden voor 1 september als gevolg van de coronacrisis, geldt dat met de zogenaamde ‘harde knip’ tussen de bachelor- en masteropleiding soepeler zal worden omgegaan. Let op: er moet besproken worden wat het concreet betekent dat hier 'soepeler mee om wordt gegaan'. Houd dit dus in de gaten als dit op jou van toepassing is.

Uitgesteld bindend studieadvies

Om recht te doen aan de mogelijke vertraging die de student oploopt en aan de voorkant helderheid te bieden richting de student, zijn onderwijsinstellingen verzocht het uitbrengen van een negatief bindend studieadvies uit te stellen naar het tweede studiejaar, gebruikmakend van de bestaande wettelijke mogelijkheid.

Extra mogelijkheden voor financiële ondersteuning

Studenten kunnen financiële problemen ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen, doordat zij bijvoorbeeld tijdelijk niet kunnen werken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in Mijn DUO. Mocht dit onvoldoende zijn, dan kunnen ze contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.

Bronnen: Kamerbrief Covid-19 aanpak hoger onderwijs en het Servicedocument HO - aanpak Coronavirus COVID-19.

*In het Servicedocument staat het jaartal 2020. We gaan er vanuit dat dit 2021 moet zijn en hebben dit hier aangepast.

Lees hier de antwoorden op veelgestelde vragen over Corona en studiekeuze.

Delen via:

Meer nieuws

dinsdag | 17 maart 2020
Wat zijn de gevolgen voor de aanmelddeadline, open dagen en fixusuitslag?
dinsdag | 24 maart 2020
Schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.