Corona en studiekeuze - Alle maatregelen

donderdag | 16 april 2020

Ook in het hoger onderwijs zijn maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In dit bericht geven we een overzicht van de landelijke maatregelen die van invloed kunnen zijn op jouw studiekeuze.

Online open dagen en voorlichtingsactiviteiten

De open dagen en andere voorlichtingsbijeenkomsten zijn geannuleerd. Gelukkig is het vrijwel alle hogescholen en universiteiten gelukt om in een korte tijd allerlei online alternatieven te organiseren zoals webinars, chatsessies met studenten of docenten, virtuele rondleidingen over de campus en nog veel meer. Kijk op de website van de onderwijsinstelling welke voorlichtingsactiviteiten er aangeboden worden of kijk in onze landelijke Open dagen kalender. In de Open dagen kalender vind je een overzicht van de voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Op dit moment zijn onderwijsinstellingen hard bezig om de nieuwe online voorlichtingen hier in te zetten.

Aanmelden bij voorkeur uiterlijk 1 mei

Om je goed voor te bereiden op je nieuwe studie, deel te kunnen nemen aan de studiekeuzecheck en van je opleiding en alle informatie te ontvangen die nodig is om je goed voor te bereiden op je nieuwe studie, is het advies van hogescholen en universiteiten om je uiterlijk 1 mei aan te melden voor reguliere bachelor- en associate degree-opleidingen (de reguliere deadline dus). Mocht dat echt niet haalbaar zijn, dan kun je je nog tot uiterlijk 1 juni aanmelden voor reguliere bachelor- en associate degree-opleidingen.

De studiekeuzecheck(/matching)

Sommige activiteiten kunnen niet doorgaan, omdat het niet mogelijk is om hierbij fysiek aanwezig te zijn. De hogescholen en universiteiten organiseren hier zoveel mogelijk alternatieven voor. Je wordt hier door de opleiding waar je je hebt aangemeld over geïnformeerd. Als je je na 1 mei aanmeldt, hoeft de onderwijsinstelling je geen studiekeuzecheck aan te bieden. Onderwijsinstellingen doen wel hun best om dit ook voor de mensen te organiseren die zich tussen 1 mei en 1 juni aanmelden, maar probeer je uiterlijk 1 mei aan te melden zodat je zeker weet dat je deel kunt nemen aan een studiekeuzecheck. Lees meer over de studiekeuzecheck.

Selectieprocedure & uitslag selectieprocedure opleidingen numerus fixus

Heb je je aangemeld voor een bachelor- of associate degree-opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, dan wil je vast snel weten of je bent geselecteerd of niet. Hogescholen en universiteiten hebben er hard aan gewerkt om op 15 april de uitkomsten (rangnummers) van de selectieprocedure bekend te maken. Door omstandigheden vanwege het coronavirus, is deze datum mogelijk niet door alle opleidingen gehaald. De opleiding waar je je hebt aangemeld, informeert je hierover. Lees meer over numerus fixus en selectie.

Heb je de uitslag nog niet ontvangen? Voor alle opleidingen met een selectieprocedure (dus ook bijvoorbeeld de kunstopleidingen) geldt dat zij tot uiterlijk 15 juni hebben om hun selectieprocessen af te ronden. Het is dus belangrijk om je voor de zekerheid ook alvast aan te melden voor een opleiding van je tweede keuze (ook hierbij geldt het liefst voor 1 mei, maar uiterlijk 1 juni).

Aanmelden/afmelden opleiding - Accepteren/weigeren aangeboden plek na selectie en twijfel studiekeuze

Er komen veel vragen bij ons binnen over de gevolgen van het aanmelden en weer afmelden bij een opleiding of accepteren van een aangeboden plek na een selectieprocedure en het daarna nog willen annuleren van deze geaccepteerde plek. Het is wellicht fijn om te weten dat je een inschrijving voor een opleiding of geaccepteerde plek, ook weer kunt annuleren. Je hoeft het aanmelden voor een opleiding dus niet uit te stellen met het idee dat je je niet meer kunt afmelden. En, als je aan meerdere selectieprocedures hebt meegedaan en later een plek aangeboden bij een andere opleiding waar je graag wil studeren, dan kun je de eerder geaccepteerde plek annuleren en de nieuwe plek accepteren.

Starten met een hbo-opleiding na een mbo-opleiding

Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog één of enkele kleine vakken of de stage niet heeft kunnen afronden voor 1 september, kan toch alvast starten met een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. Lukt dat niet voor 1 januari, dan dient de student de opleiding alsnog te verlaten. Nadere details hierover worden binnenkort bekendgemaakt. Deze mbo-studenten kunnen zich dus nog snel aanmelden voor de opleiding van hun keuze (liefst voor 1 mei, maar uiterlijk 1 juni)

Starten met een masteropleiding

Bachelorstudenten die na afronding van hun opleiding willen beginnen aan een masteropleiding, maar voor wie geldt dat zij hun bacheloropleiding nog niet helemaal hebben kunnen afronden voor 1 september als gevolg van de coronacrisis, geldt dat met de zogenaamde ‘harde knip’ tussen de bachelor- en masteropleiding soepeler zal worden omgegaan. Let op: er moet besproken worden wat het concreet betekent dat hier 'soepeler mee om wordt gegaan'. Houd dit dus in de gaten als dit op jou van toepassing is.

Mogelijk uitgesteld bindend studieadvies

Studenten krijgen aan het eind van het eerste studiejaar een advies of zij, afhankelijk van het behaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen. Met universiteiten en hogescholen is afgesproken dat er rekening gehouden wordt met de bijzondere situatie waarin studenten momenteel hun studie volgen. Studenten waarvan duidelijk is dat zij niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door de maatregelen rondom het coronavirus vertraging hebben opgelopen, krijgen uitstel. Studenten kunnen dan doorstromen naar het tweede jaar en krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het studiejaar 2020-2021.

Universiteiten en hogescholen kunnen dit op verschillende manieren vormgeven. Ze hebben de mogelijkheid om het bsa voor alle eerstejaarsstudenten generiek uit te stellen naar het tweede jaar. Zij kunnen er ook voor kiezen nadere richtlijnen vast te stellen die voor studenten duidelijk maken wanneer zij voor uitstel van bsa in aanmerking komen.

Extra mogelijkheden voor financiële ondersteuning

Studenten kunnen financiële problemen ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen, doordat zij bijvoorbeeld tijdelijk niet kunnen werken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wijst in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kan ook met terugwerkende kracht, tot aan het begin van het studiejaar. Ook kunnen studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij kunnen dit zelf regelen in Mijn DUO. Mocht dit onvoldoende zijn, dan kunnen ze contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.

Op deze pagina verzamelen we alle informatie over 'Corona en studiekeuze'.

Bronnen:

Delen via:

Meer nieuws

Het selecteren van masterstudenten wordt steeds gebruikelijker.
woensdag | 8 juli 2020
Het jaarverslag geeft inzicht in de besteding van de ontvangen subsidie.