Corona en studiekeuze - Alle maatregelen

Nieuws 7 sep, 2020

Auteur: Studiekeuze123 · leestijd 4 min · 6307 keer gelezen

Ook in het hoger onderwijs worden maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In dit bericht geven we een overzicht van de landelijke maatregelen die van invloed kunnen zijn op jouw studiekeuze.

Lopende maatregel: online open dagen en voorlichtingsactiviteiten

De open dagen en andere voorlichtingsbijeenkomsten worden nog steeds vrijwel allemaal online georganiseerd. Hierbij doen hogescholen en universiteiten hun best om een compleet en realistisch beeld te geven van wat je kunt verwachten als je bij hen gaat studeren. Ook zijn er doorgaans mogelijkheden ingericht om met studenten, medewerkers of studieadviseurs in contact te komen zodat je ook hen vragen kunt stellen . Kijk op de website van de onderwijsinstelling welke voorlichtingsactiviteiten er aangeboden worden of kijk in onze landelijke Open dagen kalender. In de Open dagen kalender vind je een overzicht van de voorlichtingsactiviteiten van hogescholen en universiteiten. Op dit moment zijn onderwijsinstellingen hard bezig om de nieuwe online voorlichtingen hier in te zetten.

Maatregelen die hebben plaatsgevonden:
Verschoven aanmelddeadline voor studiejaar 2020-2021

De reguliere aanmelddeadline voor een opleiding in het hoger onderwijs is 1 mei. Dit jaar werd geadviseerd je uiterlijk 1 mei aan te melden, maar werd de deadline op 1 juni gezet.

De studiekeuzecheck(/matching)

Veel activiteiten konden niet doorgaan, omdat het niet mogelijk was om hierbij fysiek aanwezig te zijn. De hogescholen en universiteiten hebben zoveel mogelijk alternatieven georganiseerd. De opleiding hoefde voor de mensen die zich na 1 mei hadden aangemeld geen studiekeuzecheck te organiseren als hen dit niet lukte, maar zij hebben dit wel zoveel mogelijk geprobeerd.. Lees meer over de studiekeuzecheck.

Selectieprocedure & uitslag selectieprocedure opleidingen numerus fixus

Hogescholen en universiteiten hebben er hard aan gewerkt om op 15 april de uitkomsten (rangnummers) van de selectieprocedure bekend te maken. Door omstandigheden vanwege het coronavirus, is deze datum mogelijk niet door alle opleidingen gehaald. Opleidingen kregen tot 15 juni om hun selectieprocedures af te ronden. Ze informeerden de mensen die zich bij hen hadden aangemeld hier zelf over. Lees meer over numerus fixus en selectie.

Van een hbo-opleiding naar een mbo-opleiding

Een mbo-student die door de maatregelen vanwege het coronavirus nog één of enkele kleine vakken of de stage niet kon afronden voor 1 september, kon toch alvast starten met een bachelor of ad-opleiding aan een hogeschool. De student heeft vervolgens tot 1 januari 2021 de tijd om het mbo-diploma volledig af te maken. Lukt dat niet voor 1 januari, dan dient de student de opleiding alsnog te verlaten.

Starten met een masteropleiding

Bachelorstudenten die na afronding van hun opleiding willen beginnen aan een masteropleiding, maar voor wie geldt dat zij hun bacheloropleiding nog niet helemaal konden afronden voor 1 september als gevolg van de coronacrisis, geldt dat met de zogenaamde ‘harde knip’ tussen de bachelor- en masteropleiding soepeler is omgegaan.

Mogelijkheid uitgesteld bindend studieadvies

Studenten krijgen aan het eind van het eerste studiejaar een advies of zij, afhankelijk van het behaalde aantal studiepunten, door kunnen naar het volgende jaar. Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het voorkomen dat studenten vertraging oplopen. Universiteiten en hogescholen hebben rekening gehouden wordt met de bijzondere situatie waarin studenten hun studie volgden. Studenten waarvan duidelijk is dat zij niet aan het bindend studieadvies (bsa) van de opleiding voldoen, omdat zij door de maatregelen rondom het coronavirus vertraging hebben opgelopen, kregen uitstel. Studenten konden doorstromen naar het tweede jaar en krijgen de mogelijkheid om de bsa-norm te halen in het studiejaar 2020-2021. Universiteiten en hogescholen konden dit op verschillende manieren vormgeven. Ze hebben de mogelijkheid om het bsa voor alle eerstejaarsstudenten generiek uit te stellen naar het tweede jaar. Zij kunnen er ook voor kiezen nadere richtlijnen vast te stellen die voor studenten duidelijk maken wanneer zij voor uitstel van het bsa in aanmerking komen.

Extra mogelijkheden voor financiële ondersteuning

Studenten konden financiële problemen ondervinden als gevolg van de coronamaatregelen, doordat zij bijvoorbeeld tijdelijk niet konden werken. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wees in dit kader op de mogelijkheid om tijdelijk per maand meer te lenen. Dat kon ook met terugwerkende kracht tot aan het begin van het studiejaar. Ook konden studenten nog collegegeldkrediet aanvragen. Zij konden dit zelf regelen in Mijn DUO. Studenten die hiermee onvoldoende geholpen waren, konden contact opnemen met DUO over de mogelijkheden.

Op deze pagina verzamelen we alle informatie over 'Corona en studiekeuze'.

Bronnen en verwijzingen:

Delen via:

Meer nieuws

Hoe heeft corona het studiekeuzeproces beïnvloed?
Opleidingen, beschikbare capaciteit en aantal selectiepogingen zijn bekend.