Corona en studiekeuze - Dit moet jij weten

Nieuws 24 mrt., 2022

Auteur: Studiekeuze123 · leestijd 3 min · 22969 keer gelezen

Corona is nog steeds van invloed op ons leven. Ook in het (hoger) onderwijs worden maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit heeft vanzelfsprekend ook gevolgen voor de mensen die bezig zijn met hun studiekeuze. In dit bericht geven we een overzicht van landelijke maatregelen of ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op jouw studiekeuze of het studentenleven in het hoger onderwijs.

Online open dagen en voorlichtingsactiviteiten

De meeste open dagen en andere voorlichtingsactiviteiten worden weer op locatie georganiseerd. Toch zijn er ook nog online open dagen. Hogescholen en universiteiten doen hun best om een compleet en realistisch beeld te geven van wat je kunt verwachten als je bij hen gaat studeren. Dit doen ze op verschillende manieren, bijvoorbeeld met online rondleidingen of video's van alle opleidingen. Ook is het vaak mogelijk om met studenten, docenten, medewerkers of studieadviseurs in contact te komen, zodat je hen vragen kunt stellen. In onze landelijke Open dagen kalender hebben we de voorlichtingsactiviteiten van alle hogescholen en universiteiten voor je verzameld.

Centrale eindexamens gaan door, maar met versoepelingen

De centrale eindexamens gaan dit jaar door. Door de bijzondere situatie gaan er wel wat dingen anders dan anders. Er is een toelichting van De Rijksoverheid voor scholen op de aangekondigde maatregelen te vinden in het Servicedocument examens 2020-2021.

Hieronder een korte samenvatting:

  • Het tweede tijdvak wordt verlengd naar 10 dagen. Zo kunnen leerlingen die ziek zijn of in quarantaine zitten in het eerste tijdvak, het examen afleggen in het tweede tijdvak. Ook kunnen leerlingen één of meerdere vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak, zodat voor deze vakken meer voorbereidingstijd is.
  • Alle eindexamenkandidaten krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen twee vakken herkansen in plaats van één vak.
  • Eindexamenleerlingen mogen één vak niet mee laten tellen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.
  • Er komt een derde tijdvak bij. Legt een eindexamenleerling een examen voor een vak in het eerste tijdvak af in het tweede tijdvak? Dan is een herkansing mogelijk in het derde tijdvak.

Bindend studieadvies tijdens coronacrisis

Corona en het bindend studieadvies (BSA) kunnen voor extra druk zorgen bij eerstejaarsstudenten. Daarom zijn de volgende maatregelen ingesteld voor het studiejaar 2021-2022:

  • Universiteiten verlagen de BSA-norm. Eerstejaarsstudenten hoeven minder studiepunten te halen. Het verschilt per opleiding om hoeveel studiepunten het gaat.
  • Hogescholen stellen het BSA uit. Net als in de afgelopen twee jaar krijgen eerstejaars studenten in het hbo een jaar extra de tijd om hun verplichte studiepunten te behalen.

Doorstroom van bachelor naar master

Je kunt als student naar een master doorstromen als je het bachelordiploma hebt gehaald. Maar in deze coronatijd moeten veel studenten onderdelen van de bacheloropleiding nog afronden. Geldt dit ook voor jou? Dan mag je onder voorwaarden toch starten met de masteropleiding. Dit is een tijdelijke maatregel. Voorwaarde is dat je binnen een vastgestelde periode (van maximaal 1 jaar) je bachelordiploma haalt.

Deze en andere maatregelen staan in het servicedocument voor hoger onderwijs. Het doel van de maatregelen is om de doorstroom in het onderwijs zo goed mogelijk te organiseren.

Overige maatregelen voor studenten in het hoger onderwijs

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over alle maatregelen in het mbo en hoger onderwijs.

Nationaal Programma Onderwijs is er ook voor het hoger onderwijs

Het herstelprogramma voor mbo en ho is gericht op aanpak van coronavertragingen op korte termijn en verbetering van studentenwelzijn. Doel is ook om lessen uit de coronatijd te benutten voor structurele onderwijsverbeteringen. In totaal is € 2,7 miljard beschikbaar om leerachterstanden in te halen, stages en onderzoeken af te ronden en de mentale weerbaarheid van leerlingen te vergroten.

Lees alles over het Nationaal Programma Onderwijs voor mbo en ho op de website National Programma Onderwijs.

Categorieën
Delen via: