Alles over de studiekeuzecheck

Nadat je je hebt aangemeld voor een hbo of wo-bacheloropleiding, ontvang je een uitnodiging van deze opleiding om deel te nemen aan een studiekeuzecheck (ook wel matching genoemd). De studiekeuzecheck is een activiteit waar je aan deelneemt voordat je daadwerkelijk start met de opleiding. In tegenstelling tot voorlichtingsactiviteiten waar je aan deelneemt voordat je een keuze maakt voor een opleiding (zoals open dagen, proefstuderen of meelopen) is de studiekeuzecheck dus echt bedoeld om de keuze die je al gemaakt hebt, te checken (vandaar de naam studiekeuzecheck).

Hoe ziet de studiekeuzecheck eruit?

Hoe de studiekeuzecheck (of matching) eruit ziet, wisselt per opleiding. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een intakevragenlijst invult of een gesprek hebt met iemand van de opleiding. Soms neem je deel aan lessen en maak je opdrachten of een toets.

Doel van de studiekeuzecheck

Het doel van deelname aan de studiekeuzecheck is dat je er achter komt of de opleiding echt bij je past voordat je start. Dit voorkomt hopelijk dat je stopt met een opleiding waar je al mee begonnen bent, omdat je er tijdens de opleiding achter komt dat de opleiding toch niet bij je past. Of dat je in het eerste jaar een negatief bindend studieadvies krijgt, omdat je bijvoorbeeld het niveau niet aankan. Je hebt in principe nog de mogelijkheid om je studiekeuze te veranderen na deelname aan de studiekeuzecheck.

Data studieuzecheck

De studiekeuzecheck is meestal ingepland na de aanmelddeadline van 1 mei en na de eindexamens van middelbare scholen. Maar, sommige opleidingen bieden al eerder een studiekeuzecheck aan in bijvoorbeeld februari of zijn flexibel in de data waarop je kunt deelnemen.

Je kunt de data voor de studiekeuzecheck (matching) bij de opleiding waar jij aan wilt beginnen, vaak al vroeg in het jaar opzoeken. Er wordt van je verwacht dat je hier rekening mee houdt bij het plannen van een zomervakantie of bijvoorbeeld een reis naar het buitenland tijdens een tussenjaar.

Recht of plicht

Als je je op uiterlijk 1 mei hebt aangemeld, dan heb je recht op een studiekeuzecheck. Maar, het kan ook verplicht worden gesteld om mee te doen door de opleiding.

Meld je je ná 1 mei aan of doe je (zonder goede reden) niet mee aan een verplichte studiekeuzecheck, dan verlies je je toelatingsrecht. Dat betekent dat de hogeschool of universiteit beslist of je nog toelaatbaar bent.

Studiekeuzecheck en fixusopleidingen

Als je je hebt aangemeld voor een opleiding met een numerus fixus, hebt deelgenomen aan de selectie en een plaats aangeboden hebt gekregen, dan krijg je meestal geen studiekeuzecheck.

Als je direct een plaats aangeboden hebt gekregen, omdat er minder aanmeldingen dan beschikbare plekken waren, dan heb je wel recht op een studiekeuzecheck en kun je hier om vragen als de opleiding dit niet aanbiedt.

Je hebt ook recht op een studiekeuzecheck bij andere opleidingen waar je je voor aanmeldt, als je geen plek kreeg bij de fixusopleiding waar je je eerder voor aanmeldde. In dit geval kan een opleiding deelname aan een studiekeuzecheck ook verplichten. Informeer hiernaar bij de opleiding waar je wilt starten.

Bron: ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap via www.rijksoverheid.nl

Verder lezen