Welke opleidingen hebben een numerus fixus?

Welke opleidingen hebben een numerus fixus?

Elk jaar wordt hier een actuele lijst gepubliceerd met opleidingen met een numerus fixus. Vanaf 1 oktober kun je je in Studielink aanmelden voor een opleiding die van start gaat in studiejaar 2019-2020. De lijst met opleidingen die voor het komende jaar een numerus fixus hebben, publiceren we hier.

Overzichten

  • 2019-2020*
    * De instellingen hebben een deel van hun fixusopleidingen voor het studiejaar 2019-2020 doorgegeven. De lijst wordt steeds aangevuld met nieuwe opleidingen die bekend worden. Doorgaans is de definitieve lijst op 1 december bekend. Laatste update: 18 oktober 2018.
  • 2018-2019
  • 2017-2018

Aanmelden voor een opleiding met een numerus fixus?

Lees verder.

0 opleidingenopleiding vergelijken