Hoe zit het met het collegegeld?

Studiekosten

Bij het bepalen van de studiekosten wordt er verschil gemaakt tussen een eerste en een tweede studie. Dit resulteert in een wettelijk collegegeld en een instellingscollegegeld.

Wettelijk collegegeld

Voor een eerste studie geldt het wettelijk collegegeld als je niet eerder een zelfde graad hebt behaald. Bijvoorbeeld als je een masteropleiding na een bacheloropleiding gaat doen. Ga je een bachelor na een bachelor volgen dan betaal je in de meeste gevallen het instellingscollegegeld.

Instellingscollegegeld

Als je al een hbo- of wo-opleiding hebt afgerond dan geldt een nieuwe bacheloropleiding als een tweede studie. Voor tweede studies moet je in veel gevallen het instellingscollegegeld betalen. Onderwijsinstellingen mogen de hoogte van het instellingscollegegeld zelf bepalen. Je betaalt vaak een fiks hoger bedrag dan het wettelijk collegegeld.

Geen extra collegegeld voor tweede studie als:

  • je een tweede bachelor of een tweede master in de zorg of in het onderwijs wilt volgen en nog geen diploma behaald hebt in een van deze richtingen.
  • je de tweede opleiding bent gestart tijdens een eerste opleiding en deze, na het behalen van een graad voor de eerste opleiding, ononderbroken hebt gevolgd.

Handige studiewegwijzer van ISO en LAKS

De landelijke studentenorganisatie ISO (Interstedelijk Studenten Organisatie) en scholierenorganisatie LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) hebben een handig online boekje gemaakt met meer informatie over studiefinanciering en andere studentenzaken.

Kosten schakelprogramma

Wil je een pre-master of schakelprogramma gaan volgen dan kunnen de kosten verschillen, onder meer door het soort traject dat je gaat doen. Het recht op studiefinanciering is afhankelijk van de aard van je inschrijving voor het schakelprogramma. Om toegang te krijgen tot een gewenste masteropleiding kun je als voltijdstudent ingeschreven worden voor een regulier bachelorprogramma. In dat geval heb je recht op studiefinanciering. Maar niet in alle gevallen is het mogelijk het schakelprogramma via een bacheloropleiding te volgen. Je moet dan een afzonderlijk schakelprogramma volgen. In dat geval bestaat er geen recht op studiefinanciering. Op de website van DUO vind je hier meer informatie over. Laat je ook tijdig informeren door de onderwijsinstelling van jouw keuze.

0 opleidingenopleiding vergelijken