Hogeschool of universiteit: wat zijn de verschillen?

Vanuit de havo of het mbo stroom je door naar een hogeschool, vanuit het vwo kun je kiezen tussen een hogeschool of een universiteit. Maar wat zijn nu de verschillen tussen deze twee soorten hoger onderwijs?

Hogeschool

Hbo: hoger beroepsonderwijs

 • Leren voor beroep
 • Beroepsbeeld is duidelijk
 • Vooral praktisch
 • Bestaande kennis toepassen in de praktijk
 • Vaardigheden en houding voor beroep
 • Veel verschillende vakken
 • Leerstof gespreid
 • Persoonlijke begeleiding/vinger aan de pols
 • Meer controle op huiswerk
 • Veel groepsgewijs les
 • Vaak in klasverband
 • Je wordt opgeleid voor een beroep

Universiteit

Wo: wetenschappelijk onderwijs

 • Leren onderzoek te doen
 • Beroepsbeeld is nog niet duidelijk
 • Vooral theoretisch
 • Nieuwe kennis ontdekken en delen
 • Vaardigheden voor onderzoek en wetenschap
 • Minder vakken, meer verdieping
 • Leerstof vaak geconcentreerd, hoog tempo
 • Minder persoonlijk, zelf zoeken/hulp vragen
 • Minder of geen controle op huiswerk
 • Veel zelfstandig leren
 • Vaak in grote collegezalen
 • Je wordt opgeleid voor een functie

(Bron: Studiekeuzespecial 2017/2018 VvSL)

De hogeschool (hbo)

Een hogeschool biedt beroepsgerichte opleidingen aan; na vier jaar ben je klaar om de arbeidsmarkt op te gaan. Op hogescholen doe je kennis op waar je in de praktijk wat aan hebt. Je loopt vaak meerdere stages om ervaring op te doen. Op het hbo ben je dus erg praktisch bezig. Vaak werk je in projecten met je medestudenten samen en maak je opdrachten. Daarnaast heb je tijd voor zelfstudie.

De universiteit (wo)

Vergeleken met een hogeschool biedt de universiteit minder structuur en meer vrijheid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het verloop van je studie en hebt de nodige discipline nodig. Aan de universiteit besteed je veel uren aan zelfstudie. Je leert complexe zaken te analyseren, te beargumenteren en te rapporteren. Daarnaast doe je ook zelf wetenschappelijk onderzoek.

Van havo naar universiteit

Zit je nu op de havo en wil je straks naar de universiteit? Dan is de gebruikelijke route om na je havo vwo te gaan doen. Je kunt dan na het behalen van je vwo-diploma direct door naar de universiteit.

Van hbo naar wo

Wil je doorstromen van een hogeschool naar een universiteit dan heb je minimaal nodig:

 • je een hbo-opleiding hebt afgerond
 • je een hbo-propedeuse hebt behaald én je een vwo-diploma hebt

In bepaalde gevallen kan een universiteit je toch toelaten als je een andere vooropleiding hebt. Vaak gelden er dan aanvullende toelatingseisen. Neem daarom altijd contact op met de universiteit zelf.

Van mbo naar hbo

Zit je op het mbo en wil je straks doorstromen naar het hbo? In de Wegwijzer Van mbo naar hbo vind je hierover handige informatie.

Particulier hoger onderwijs

De meeste hogescholen of universiteiten vallen onder het bekostigd hoger onderwijs, oftewel de overheid betaalt de scholen om opleidingen aan te bieden. Nederland telt ook particuliere instellingen: die worden niet bekostigd door de overheid. Enkele particuliere hogescholen zijn Hogeschool Schoevers, NTI of LOI. Ook zijn er particuliere universiteiten waarvan Universiteit Nyenrode de bekendste is.
Wil je hierover meer weten? Bekijk dan de pagina Particulier hoger onderwijs.