Wat zijn de verschillen tussen mbo en hbo?

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo) leggen beiden de nadruk op het in de praktijk brengen van wat je hebt geleerd. Je klaarstomen voor een passend beroep dus. Maar er zijn wel degelijk verschillen.

Mbo

  • 'doen'
  • veel uitleg en begeleiding bij studeren
  • herhaling van studiestof
  • stages met veel begeleiding

Hbo

  • 'denken en doen': analyseren, problemen oplossen
  • grotere zelfstandigheid bij studeren
  • in hoger tempo behandeling van studiestof
  • stages met meer eigen verantwoordelijkheid

Het ROC (mbo)

Regionale opleidingscentra (ROC’s) bieden middelbaar beroepsgerichte opleidingen aan. Bij ROC’s leer je veel in de praktijk door een sterke samenwerking met het beroepsleven. Je loopt meerdere stages (beroepsopleidende leerweg, BOL) of werkt zelfs het grootste gedeelte van je onderwijscarrière (beroepsbegeleidende leerweg, BBL). Je wordt voorbereid op een passend beroep of om door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.

De hogeschool (hbo)

Een hogeschool biedt hoger beroepsgerichte opleidingen aan. Op hogescholen doe je kennis op waardoor je in de praktijk aan de slag kunt en gemakkelijk problemen kunt oplossen. Je loopt stage om ervaring en verantwoordelijkheidsgevoel op te doen. Op het hbo ben je praktisch bezig. Vaak werk je in projecten met je medestudenten samen en maak je opdrachten. Daarnaast heb je tijd voor zelfstudie.

Voordeel voor mbo’er op het hbo

Je kunt op het hbo je voordeel doen met je ervaringen uit het mbo. Je hebt bijvoorbeeld al veel praktische kennis en praktijkervaring opgedaan. Zeker als je in je eigen vakgebied blijft studeren, profiteer je hiervan.