Van Profiel naar studie

De tool Van profiel naar studie laat zien welke profielen toegang geven tot welke studie. Voor sommige opleidingen zijn er naast het profiel aanvullende vakken nodig. Ook dit is terug te vinden in de tool. In een aantal eenvoudige stappen kunt u zelf een handig overzicht maken. De overzicht zijn per studierichting op te slaan (bijv. Techniek) of alle studierichtingen in één keer.

Let op: De informatie in de online tool Van profiel naar studie wordt continu ververst en is daarmee altijd actueel. De informatie in de pdf’s is de stand van zaken op het moment dat de pdf is gemaakt (zie datum op pdf).

Gebruik de tool