Studeren naast je werk: wat zijn je studiekosten?

We kunnen er niet omheen: studeren kost geld. Gelukkig zijn er ook regelingen waardoor je een bijdrage voor je studiekosten kunt krijgen.

In overleg met je werkgever

Allereerst: als je een opleiding wilt volgen die aansluit bij je functie, is het verstandig dit met je werkgever te bespreken. Misschien kun je een bijdrage in de kosten krijgen of studieverlof (studeren in de baas zijn tijd). Controleer of deze afspraken al in je cao staan. Een bijkomend voordeel voor je werkgever: jouw studiekosten zijn fiscaal aftrekbaar.

Studiekosten: collegegeld betalen

Start je voor het eerst met een bachelor- of masteropleiding dan betaal je het wettelijk collegegeld. Voor jou geldt waarschijnlijk dat je een tweede studie gaat volgen (je studies gaat ‘stapelen’). Hiervoor betaal je het veel hogere instellingscollegegeld. Lees meer over de verschillende soorten collegegeld. Hierop zijn wel uitzonderingen. Je betaalt geen instellingscollegegeld, maar het wettelijk collegegeld als:

  • je eerste opleiding niet in zorg of onderwijs was en je tweede opleiding wel;
  • je een tweede opleiding bent gestart voordat je de eerste hebt afgerond en deze daarna onafgebroken hebt gevolgd.

Particuliere onderwijsinstellingen stellen zelf hun collegegeld vast voor niet-geaccrediteerde opleidingen.

Naast het collegegeld maak je nog andere studiekosten voor je opleiding, denk aan studieboeken en ander lesmateriaal. Dit verschilt per opleiding, informeer hiernaar bij je onderwijsinstelling.

Bijdrage in de studiekosten: studiefinanciering

Als je jonger bent dan 30 jaar kun je studiefinanciering aanvragen; ofwel een lening, studentenreisproduct, aanvullende beurs en/of collegegeldkrediet regelen. Je krijgt voor een 4-jarige hbo- of universitaire opleiding in totaal 7 jaar studiefinanciering. Eerder ontvangen studiefinanciering voor mbo telt niet mee voor hbo of universiteit. Let op: ga je een opleiding in deeltijd volgen? Dan heb je geen recht op studiefinanciering. Wil je alles weten over de regelingen en het aanvragen van studiefinanciering? Kijk op de site van DUO.

Levenlanglerenkrediet

Het is voor iedereen tot 55 jaar mogelijk om - tegen gunstige voorwaarden - geld te lenen om het les- of collegegeld te betalen van een erkende opleiding in het mbo of in het hoger onderwijs: het Levenlanglerenkrediet. De hoogte van het Levenlanglerenkrediet hangt af van de hoogte van het les- of collegegeld. Het krediet kan worden aangevraagd voor de lengte van de opleiding en heeft dezelfde rente die studenten met recht op studiefinanciering hebben. De lening moet in maximaal 15 jaar worden terugbetaald. Als het recht op het Levenlanglerenkrediet stopt, moet je vanaf 1 januari het daaropvolgende jaar starten met terugbetalen.

Daarnaast gelden er nog een enkele regels. Deze zijn te vinden op de website van DUO waar het Levenlanglerenkrediet ook kan worden aangevraagd.

STAP-budget

Voor werkenden en werkzoekenden is het vanaf 1 maart 2022 mogelijk om een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aan te vragen. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Dit geld is voor scholing en ontwikkeling. Je kunt deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding. Het STAP-budget vervangt de regeling waarbij je scholingskosten van je inkomen kon aftrekken. Deze regeling is per 1 januari 2022 gestopt. Lees meer over het STAP-budget op de website van de Rijksoverheid.

Regelingen en beurzen: leraar of alleenstaand met kind?

Er zijn verschillende regelingen voor mensen die weer willen gaan studeren. Ben je bijvoorbeeld leraar en wil je een bachelor- of masteropleiding volgen? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen bij DUO. Ben je alleenstaand ouder met kind(eren)? Dan kun je via de website www.studiemetkind.nl uitzoeken voor welke regelingen je in aanmerking komt.