Collegegeld en studiefinanciering

Hoeveel collegegeld moet je betalen voor een tweede opleiding? En heb je nog recht op studiefinanciering?

Collegegeld

Wanneer je een opleiding volgt, betaal je hiervoor collegegeld. Er zijn 2 soorten collegegeld: het wettelijk collegegeld en het instellingscollegegeld. De overheid stelt jaarlijks de hoogte van het wettelijk collegegeld vast. Universiteiten mogen zelf bepalen hoe hoog het instellingscollegegeld is. Al mag het nooit lager zijn dan het wettelijk collegegeld. Het instellingscollegegeld kan per universiteit en per opleiding verschillen. Wil je weten hoe hoog het instellingscollegegeld van een opleiding is? Neem dan contact op met de universiteit.

Om in aanmerking te komen voor het wettelijk collegegeld, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Welk collegegeld je moet betalen, hangt dus af van jouw situatie:

Van hbo-bachelor naar wo-bachelor, zonder diploma

Een voorwaarde voor het betalen van het wettelijk collegegeld, is dat je niet eerder een vergelijkbaar diploma hebt gehaald. Volg je nu een hbo-bachelor en stroom je door naar een wo-bachelor zonder tussentijds je diploma te halen? Dan heb je niet eerder een bachelordiploma gehaald en betaal je in de meeste gevallen het wettelijk collegegeld.

Van hbo-bachelor naar wo-bachelor, met diploma

Volg je nu een hbo-bachelor en stroom je je pas na het behalen van je bachelordiploma door naar een wo-bachelor? Dan wordt dit gezien als een tweede bachelor. Hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen hbo en wo.

Er is een uitzondering op deze regel. Wanneer je tweede bacheloropleiding jouw eerste opleiding in het onderwijs of de gezondheidszorg is, kom je meestal ook in aanmerking voor het wettelijk collegegeld.

Van hbo-bachelor naar wo-master

Wanneer je je voor het eerst aanmeldt voor een master, betaal je in de meeste gevallen het wettelijk collegegeld.

Voorwaarden wettelijk collegegeld

Op de website van DUO lees je alle voorwaarden voor het betalen van het wettelijk collegegeld.

Recht op studiefinanciering

Of je nog recht hebt op studiefinanciering, hangt af van de opleiding die je gaat volgen en hoe lang je al studiefinanciering krijgt. Op de website van DUO vind je hier alle informatie.

Kosten en studiefinanciering schakelprogramma of premaster

Ga je een premaster of schakelprogramma volgen? Dan kunnen de kosten per traject verschillen. Of je recht hebt op studiefinanciering hangt ook af van het traject dat je gaat volgen. Soms moet je je voor een premaster inschrijving bij een bachelorprogramma. In dat geval heb je recht op studiefinanciering. Heb je je hbo-bachelor al afgerond? Dan kan de premaster gezien worden als een tweede bachelor, waardoor je in de meeste gevallen het hogere instellingscollegegeld moet betalen. Soms is een schakelprogramma een los programma waar je je voor inschrijft. In dat geval heb je niet altijd recht op studiefinanciering. Vraag daarom altijd bij de universiteit hoe de premaster wordt ingericht en hoe je je daarvoor moet inschrijven. Meer informatie over het recht op studiefinanciering vind je op de website van DUO.

Financiële ondersteuning voor studenten met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra ondersteuning. Dit geldt ook voor masterstudenten. De extra ondersteuning kan nodig zijn door een aandoening zoals dyslexie of een autismespectrumstoornis, een chronische ziekte, functiebeperking, psychische klachten, zwangerschap, jong ouder worden, gendertransitie of bijzondere familieomstandigheden zoals mantelzorg. Hierdoor kun je behoefte hebben aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Er is vaak veel mogelijk. Ook financiële ondersteuning. Bekostigde onderwijsinstellingen zijn wettelijk verplicht een Profileringsfonds in te richten. Dit is een fonds voor financiële ondersteuning van studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. Denk je studievertraging op te lopen door jouw aandoening, ziekte of bijzondere omstandigheid? Dan kun je financiering uit het Profileringsfonds aanvragen. Dit doe je bij de universiteit waar je wil gaan studeren. ECIO (Expertisecentrum Inclusief Onderwijs) heeft een overzicht van de contactpersonen binnen onderwijsinstellingen waar je terecht kunt. Daarnaast vind je op hun website Hoger Onderwijs Toegankelijk praktische informatie, antwoorden op veelgestelde vragen en ervaringen van andere studenten met een ondersteuningsbehoefte.

Het ministerie van OCW heeft samen met ECIO, de LSVb en het ISO een informatieve factsheet ontwikkeld. Hierin wordt uitgelegd wat de mogelijkheden voor financiële ondersteuning zijn. Bekijk de factsheet Financieel slim studeren met een beperking.

Lees meer over studeren met een ondersteuningsbehoefte.

Lees meer

Bachelor of master?

Kies je als je doorstroomt voor een bachelor of master?

Lees meer over je mogelijkheden

Premaster of schakelprogramma nodig?

Wil je doorstromen naar een wo-master? Dan moet je meestal een schakelprogramma volgen.

Lees meer over premasters en schakelprogramma's

Bezoek open dagen

Wil je doorstromen van hbo naar wo? Bezoek dan open dagen!

Lees hoe je je voorbereidt op een open dag