Wat isKleinschalig intensief onderwijs

Sommige opleidingen hebben het bijzondere kenmerk 'kleinschalig en intensief' onderwijs. Ze mogen dan bijvoorbeeld studenten selecteren en kunnen in combinatie daarmee een hoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld (maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld) voor reguliere opleidingen. Het onderwijs bij deze opleidingen of programma’s zijn, zoals de naam al zegt, kleinschaliger en intensiever dan reguliere opleidingen. Ook bieden ze bijvoorbeeld extra-curriculaire activiteiten bij het programma aan.

Als een opleiding aan dit kenmerk wil voldoen, dan moet een opleiding een aanvraag indienen bij minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het wordt dus niet zomaar toegekend. Je herkent deze opleidingen meestal aan een afwijkend bedrag voor het collegegeld en beperkt aantal plekken waarvoor je geselecteerd moet worden.