Wat isKleinschalig intensief onderwijs

Sommige opleidingen hebben het bijzondere kenmerk 'kleinschalig intensief'. Hiermee mogen de opleidingen bijvoorbeeld studenten selecteren. Ook mogen ze hoger collegegeld vragen dan het wettelijk collegegeld (maximaal vijf keer het wettelijk collegegeld) voor reguliere opleidingen. Het onderwijs bij deze opleidingen is, zoals de naam al zegt, kleinschaliger en intensiever dan reguliere opleidingen. Ook bieden ze bijvoorbeeld extra-curriculaire activiteiten bij het programma aan. Dit zijn activiteiten die niet bij de opleiding horen, maar wel bijdragen aan je ontwikkeling.

Als een opleiding dit kenmerk wil krijgen, dan moet er een aanvraag worden ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het wordt dus niet zomaar toegekend. Je herkent deze opleidingen meestal aan een afwijkend bedrag voor het collegegeld en beperkt aantal plekken waarvoor je geselecteerd moet worden.

Lees meer over kleinschalig en intensief onderwijs