Wat isSemester

Een semester is periode van een half jaar. In het hoger onderwijs gaat het om een half studiejaar. Doordat de zomervakantie niet meetelt, is dit meestal korter dan 6 maanden. Naast semesters kan een collegejaar ook worden opgedeeld in trimesters.