Wat isProfiel

Op je middelbare school kies je een profiel. Er zijn vier profielen waaruit je kunt kiezen: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Gezondheid (N&G), Natuur en Techniek (N&T). Een profiel bepaalt voor een deel de richting waarin je na de middelbare school studies kunt volgen.

Lees meer over profielen.