Studiekeuzedatabase

De Studiekeuzedatabase voor het hoger onderwijs bevat feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen.

Laatste release Studiekeuzedatabase
Release 18.10 is op 12 december uitgevoerd.

Wat is de Studiekeuzedatabase

Feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen, zoals arbeidsmarktcijfers, accreditatiegegevens, toelatingseisen, instroomaantallen en studentenoordelen, zijn opgenomen in de Studiekeuzedatabase. Al deze informatie wordt via Studiekeuze123.nl beschikbaar gesteld, aan studiekiezers, maar ook aan professionele gebruikers. De informatie in de Studiekeuzedatabase komt van verschillende leveranciers zoals CBS, ROA en DUO en uit diverse bronnen zoals 1 Cijfer HO, de HBO- en WO-monitor en de Nationale Studenten Enquête.

Releases

Tien keer per jaar vindt er een release van de Studiekeuzedatabase plaats. Daarnaast is er informatie die elke nacht of juist slechts één keer per jaar wordt geüpdatet.

Inhoud & Bronnen

In de Studiekeuzedatabase wordt gebruikt gemaakt van verschillende bronnen. Leer meer informatie over de leveranciers van deze bronnen.

Releaseplanning

Release 19.1

13 februari 2019

Deadline aanleveren informatie: 16 januari 2019

Release 19.2

13 maart 2019

Deadline aanleveren informatie: 20 februari 2019

Release 19.3

17 april 2019

Deadline aanleveren informatie: 27 maart 2019

Release 19.4

28 mei 2019

Deadline aanleveren informatie: 1 mei 2019

Release 19.5

26 juni 2019

Deadline aanleveren informatie: 5 juni 2019

Release 19.6

21 augustus 2019

Deadline aanleveren informatie: 31 juli 2019

Release 19.7

18 september 2019

Deadline aanleveren informatie: 28 augustus 2019

Release 19.8

23 oktober 2019

Deadline aanleveren informatie: 1 oktober 2019

Release 19.9

11 december 2019

Deadline aanleveren informatie: 20 november 2019

Opleidingsinformatie invoeren via Hodex of het Studiekeuze Webformulier

Een deel van de informatie in de Studiekeuzedatabase wordt door instellingen zelf aangeleverd. Hiervoor gebruiken zij Hodex of het Studiekeuze Webformulier.

Lees meer

Contact

Neem contact op met vragen over de Studiekeuzedatabase.

Bekijken

Studiekeuzedatabase gebruiken

De Studiekeuzedatabase is voor iedereen beschikbaar.

Lees meer
0 opleidingenopleiding vergelijken