Ik kan/wil niet deelnemen

Wat nu?

Ik kan niet deelnemen aan de studiekeuzecheck, wat nu?

De opleiding mag je weigeren als je de studiekeuzecheck mist. Als je niet kunt deelnemen aan de studiekeuzecheck of deze al gemist hebt, neem dan contact op met de opleiding. Soms wordt gekeken naar de reden van afwezigheid en is bij een overmachtssituatie een uitzondering mogelijk.

Is deelname aan een studiekeuzecheck voor iedereen verplicht?

Of deelname aan de studiekeuzecheck verplicht is, bepaalt de hogeschool of universiteit. In de meeste gevallen is deelname verplicht. Ook bepaalt de instelling hoe de studiekeuzecheck eruitziet. De website van de instelling of opleiding geeft daarover informatie. Als de hogeschool of universiteit de studiekeuzecheck niet automatisch aanbiedt, kun je erom vragen. Wanneer je je voor 1 mei hebt aangemeld, heb je recht op een studiekeuzecheck.

De landelijke aanmelddeadline is 1 mei, maar een hogeschool of universiteit kan bepalen dat je je ook na 1 mei mag aanmelden. Als je je pas na 1 mei hebt aangemeld, kunnen de regels voor de studiekeuzecheck strenger zijn.

Lees meer over de wet- en regelgeving.