Ik kan of wil niet deelnemen aan de studiekeuzecheck

Wat nu?

Als je niet deelneemt aan de studiekeuzecheck, mag de onderwijsinstelling je weigeren om aan de opleiding te starten. Heb je de studiekeuzecheck gemist of weet je al dat je niet kunt deelnemen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de onderwijsinstelling. Sommige opleidingen kijken naar de reden waarom je niet kunt deelnemen. Als dit komt door overmacht, wordt er soms een uitzondering gemaakt.

Is deelname aan een studiekeuzecheck voor iedereen verplicht?

De hogeschool of universiteit bepaalt zelf of deelname aan de studiekeuzecheck verplicht is. Meestal is dit wel zo. De onderwijsinstelling bepaalt ook hoe de studiekeuzecheck eruitziet. Meer informatie daarover vind je op hun website. Als de hogeschool of universiteit de studiekeuzecheck niet automatisch aanbiedt, kun je erom vragen. Wanneer je je voor 1 mei hebt aangemeld, heb je recht op een studiekeuzecheck.

De landelijke aanmelddeadline is 1 mei, maar een hogeschool of universiteit kan bepalen dat je je ook na 1 mei mag aanmelden. Als je je pas na 1 mei hebt aangemeld, kunnen de regels voor de studiekeuzecheck strenger zijn.

Lees meer over je rechten en plichten rond aanmelden.