Werkwijze Studie in Cijfers

Werkwijze Studie in Cijfers

Studiekeuze123 produceert jaarlijks in samenwerking met de instellingen Studie in Cijfers. De cijfers zijn op basis van de Studiekeuzedatabase. Instellingen kunnen eventueel een toelichting op de data toevoegen. Studiekeuze123 produceert vervolgens de afbeeldingen van Studie in Cijfers. Voor het toevoegen en bewerken van toelichtingen en het downloaden van de plaatjes is een Dashboard ontwikkeld.

Waar is Studie in Cijfers terug te vinden?

Studie in Cijfers is beschikbaar op de websites en/of in de voorlichtingsbrochures van de deelnemende instellingen.  Alle indicatoren uit Studie in Cijfers en de bijsluiter zelf zijn ook op de opleidingspagina’s te vinden op Studiekeuze123.nl.

Indicatoren van Studie in Cijfers

In 2017 heeft Studiekeuze123 samen met een aparte werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van ISO, LSVb, de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland de indicatoren van Studie in Cijfers geëvalueerd en nieuwe voorstellen gedaan. In de verantwoording van Studie in Cijfers leest u welke keuzes zijn gemaakt en vindt u een toelichting van bronnen en definities van de getoonde criteria.

Hbo-bachelor

 • Studenttevredenheid (bron: NSE)
 • Aantal eerstejaars studenten (bron: 1cHO)
 • Geen contacttijd bij hbo-bachelors
 • Doorstroom naar het tweede jaar (bron: 1cHO)
 • Diploma binnen nominaal plus 1 jaar van:
  (bron: 1cHO)
  – de opleiding
  – binnen het hbo en hoger
 • Percentage doorstuderen (bron: 1cHO)
 • Arbeidsmarkt: (bron: HBO-monitor)
  – werkloosheid
  – baan op niveau

SiC- 2021 - 2022

Wo-bachelor

 • Studenttevredenheid (bron: NSE)
 • Aantal eerstejaars studenten (bron: 1cHO)
 • Contacttijd aangeleverd door de universiteiten
 • Doorstroom naar het tweede jaar (bron: 1cHO)
 • Diploma binnen nominaal plus 1 jaar van:
  (bron: 1cHO)
  – de opleiding
  – binnen het wo en hoger
 • Percentage doorstuderen (bron: 1cHO) +
  link naar doorstudeerschema
 • Geen arbeidsmarktcijfers bij wo-bachelors