Werkwijze Studie in Cijfers

Werkwijze Studie in Cijfers

Studiekeuze123 produceert jaarlijks in samenwerking met onderwijsinstellingen Studie in Cijfers. De cijfers zijn op basis van de Studiekeuzedatabase. Hogescholen en universiteiten kunnen eventueel een toelichting op de data toevoegen. Studiekeuze123 produceert vervolgens de bijsluiters van Studie in Cijfers. Er is een Dashboard ontwikkeld voor het toevoegen en bewerken van toelichtingen. Via het Dashboard kunnen de bijsluiters ook gedownload worden.

Waar is Studie in Cijfers terug te vinden?

Studie in Cijfers is beschikbaar op de website en/of in de voorlichtingsbrochures van de deelnemende hogescholen en universiteiten. Alle indicatoren uit Studie in Cijfers zijn ook op de opleidingspagina’s op Studiekeuze123.nl te vinden.

Indicatoren van Studie in Cijfers

In 2017 heeft Studiekeuze123 samen met een werkgroep de indicatoren van Studie in Cijfers voor voltijd bacheloropleidingen geëvalueerd en nieuwe voorstellen gedaan. Deze werkgroep bestond uit vertegenwoordigers van ISO, LSVb, de Vereniging Hogescholen en de Universiteiten van Nederland. In 2021 heeft SEO Economisch onderzoek gedaan welke set aan kwantitatieve indicatoren de beste basis voor Studie in Cijfers voor associate degree-opleidingen. Lees het onderzoek. In de verantwoording van Studie in Cijfers  leest u welke keuzes zijn gemaakt en vindt u een toelichting van bronnen en definities van de getoonde criteria.

Hbo associate degree 

 • Studenttevredenheid (bron: NSE) 
 • Tevredenheid over aansluiting met de beroepspraktijk (bron: NSE) 
 • Doorstroom naar het tweede jaar (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Diploma bij de opleiding binnen nominaal plus 1 jaar (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Percentage doorstuderen (bron: 1 Cijfer HO) 

Hbo-bachelor 

 • Studenttevredenheid (bron: NSE) 
 • Aantal eerstejaars studenten (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Doorstroom naar het tweede jaar (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Diploma binnen nominaal +1 jaar van: 
  – de opleiding 
  – een andere bachelor- of masteropleiding 
  (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Percentage doorstuderen (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Arbeidsmarkt: (bron: HBO-Monitor) 
  – werkloosheid 
  – baan op niveau 

Wo-bachelor 

 • Studenttevredenheid (bron: NSE) 
 • Aantal eerstejaars studenten (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Doorstroom naar het tweede jaar (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Diploma binnen nominaal +1 jaar van: 
  – de opleiding 
  – een andere wo-bachelor- of masteropleiding 
  (bron: 1 Cijfer HO) 
 • Percentage doorstuderen (bron: 1 Cijfer HO) + link naar doorstudeerschema 

(Bij wo-bachelors worden geen arbeidsmarktcijfers getoond. Deze data is alleen beschikbaar voor wo-masters)

SiC- 2023- 2024