Release september 2022

Vanaf 27 september 2022 is release 22.7 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 29 augustus 2022. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Per 1 september zijn de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 gepubliceerd. De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties:

 • De CROHO-wijzigingen tot 29 augustus 2022 zijn doorgevoerd;
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024;
 • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten, afkomstig van de NVAO, zijn ververst;
 • De wettelijke toelatingseisen voor alle huidige opleidingen zijn bijgewerkt aan de hand van de nieuwste versie van RATHO, geldig vanaf 1 september 2022.
 • De gegevens over het personeel aan hogescholen en universiteiten afkomstig van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland zijn ververst. Deze gegevens staan in de tabel Instellingen;
 • Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2023-2024 zijn ververst op grond van de ontvangen informatie van Studielink. De gegevens worden tot december wekelijks bijgewerkt. De opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2022-2023 staan ook in de Studiekeuzedatabase, tot 1 september 2023;
 • De arbeidsmarktprognoses tot 2026 (veld: PrognoseTekst), afkomstig uit het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van Researchcentrum voor Opleiding en de Arbeidsmarkt (ROA), zijn bijgewerkt. De aangepaste prognoses zijn bepaald aan de hand van nieuwe sectorvoorspellingen van SEOR, welke gebaseerd zijn op de economische groeiverwachtingen van het Centraal Plan Bureau (maart 2022). Overige gegevens afkomstig uit het AIS, zoals de conjunctuurgevoeligheid en uitwijkmogelijkheden tot 2026, zijn door ROA waren ongewijzigd in deze tussentijdse update en zijn daarom ook niet bijgewerkt in de Studiekeuzedatabase. Normaal gesproken wordt het AIS één keer in de twee jaar bijgewerkt. In 2023 volgt een nieuwe update.
 • De Engelse naam van de onderwijsinstelling Hogeschool der Kunsten Den Haag is aangepast naar University of the Arts The Hague
 • De studies Biomedische Wetenschappen (56990) en Biomedical Sciences (59324) waren samengevoegd tot één studie: Biomedical Sciences (59324). De opleiding Biomedische Wetenschappen komt vaker voor dan de opleiding Biomedical Sciences. Daarom is de naam van de samengevoegde studie aangepast naar Biomedische Wetenschappen, met OpleidingscodeSamen 56990

Aanpassingen Studiekeuzedatabase op 6 december

Tijdens de release op 6 december 2022 (release 22.9) worden vier velden afkomstig uit de bron HOVI toegevoegd.

Aan de tabel studieRoutes worden de volgende drie velden toegevoegd:

 • Het veld studierouteTypeEn
 • Het veld beschrijvingEn
 • Het veld beschrijvingD

In deze velden staat anderstalige informatie over de vooropleidingseisen van masters. We willen deze informatie in de Studiekeuzedatabase opnemen onder andere voor een Engelstalige versie van Welkemaster.nl.

Aan de tabel HoviInstroommomenten wordt het veld deadlineInschrijvingNL toegevoegd. In de toekomst is het mogelijk om in HOVI een extra aanmelddeadline in te vullen die enkel geldt voor Nederlandse aspirant-studenten. Dit veld nemen we ter voorbereiding op deze uitbreiding alvast op in de Studiekeuzedatabase.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De eerstvolgende release staat gepland op 1 november 2022. 
Bekijk de volledige releaseplanning voor 2022.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt