Release oktober 2023

Vanaf 3 oktober 2023 is release 23.7 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 4 september 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Per 5 september zijn de bijsluiters van Studie in Cijfers gepubliceerd op de opleidingspagina's op Studiekeuze123.nl. De wijzigingen in deze release worden ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen vanaf woensdag 4 oktober beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard.

Wijzigingen en correcties:

  • De CROHO-wijzigingen tot 4 september 2023 zijn doorgevoerd.
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2024-2025.
  • De wettelijke toelatingseisen voor alle huidige opleidingen zijn bijgewerkt aan de hand van de nieuwste versie van RATHO, geldig vanaf 1 september 2023.
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
  • Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2024-2025 zijn ververst op grond van de ontvangen informatie van Studielink. Deze gegevens worden tot december wekelijks bijgewerkt. Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2023-2024 staan tot 1 september 2024 in de Studiekeuzedatabase. Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2022-2023 zijn sinds 1 september jl. verwijderd uit de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen arbeidsmarktinformatie

De nieuwe velden voor de arbeidsmarktinformatie zijn aan de Studiekeuzedatabase toegevoegd. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  •  De nieuwe tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm met nieuwe velden is toegevoegd. In deze tabel komt alle arbeidsmarktinformatie op SOI Rubriek niveau.
  • Aan de bestaande tabel StudiexOpleidingsvorm zijn de nieuwe velden ‘SOIRubriekCode’, ‘SoortHo’, ‘SoortOpleiding’ toegevoegd. Door middel van deze velden kan een relatie gelegd worden met de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm om te zien binnen welke SOI Rubriek een studie valt. 

De nieuwe velden zijn nu nog leeg. Tijdens de release van december (23.9) worden de basiskenmerken van een studie (velden SOIRubriekCode, OpleidingsvormId, SoortHo, SoortOpleiding, SOIRubriekNaam en Opleidingsvorm) en de informatie uit de alumni-enquêtes HBO-monitor en NAE toegevoegd. De arbeidsmarktinformatie gebaseerd op de CBS-microdata wordt tijdens de release van februari 2024 (24.1) toegevoegd. 

In de bijlage vindt u de exacte wijzigingen en in welke release ze plaatsvinden.

Wijziging informatie doorstroom

De bestaande tabel DoorstroomBachelorMaster is uitgebreid met informatie over de doorstroom tussen alle bachelors en masters. Deze tabel bevatte eerst alleen de doorstroom van wo-bachelor naar wo-master. De uitgebreide informatie is toegevoegd aan de bestaande velden. 

In het overzicht Inhoud Studiekeuzedatabase vindt u om welke velden het gaat.

Volgende release Studiekeuzedatabase


De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 7 november 2023. 

 Bekijk de releaseplanning van 2023.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt