Release november 2023

Vanaf 7 november 2023 is release 23.8 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 9 oktober 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release worden ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen vanaf woensdag 8 november beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard. 

Wijzigingen en correcties:

  • De CROHO-wijzigingen tot 9 oktober 2023 zijn doorgevoerd.
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2024-2025.
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
  • Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2024-2025 zijn ververst op grond van de ontvangen informatie van Studielink. Deze gegevens worden tot december wekelijks bijgewerkt.
  • De bacheloropleiding Humanistiek is in een ander cluster en sector ingedeeld, namelijk het cluster Sociaal-economische wetenschappen en de sector Interdisciplinair.

Reminder wijzigingen arbeidsmarktinformatie

Tijdens de release van 12 december worden de basiskenmerken van een studie (SOIRubriekCode, OpleidingsvormId, SoortHo, SoortOpleiding, SOIRubriekNaam) en de informatie uit de alumni-enquêtes HBO-monitor en NAE toegevoegd aan de nieuwe tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm. 

We streven ernaar om de arbeidsmarktinformatie gebaseerd op de CBS-microdata tijdens de release van februari (24.1) toe te voegen.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 12 december 2023.

 Bekijk de releaseplanning van 2023.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt