Release november 2022

Vanaf 1 november 2022 is release 22.8 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 3 oktober 2022. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties:

  • De CROHO-wijzigingen tot 3 oktober 2022 zijn doorgevoerd;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024;
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten, afkomstig van de NVAO, zijn ververst;
  • Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2023-2024 zijn ververst op grond van de ontvangen informatie van Studielink. De gegevens worden tot december wekelijks bijgewerkt.
  • Het wettelijk collegegeld voor collegejaar 2023-2024, zoals gepubliceerd in de Staatscourant, is toegevoegd. Dit geldt voor voltijdopleidingen die worden bekostigd door de overheid en geen verhoogd collegegeld mogen vragen in verband met kleinschalig intensief onderwijs. 
  • Bij de opleiding ‘Opleiding tot leraar basisonderwijs’ aan de Hogeschool Utrecht, locatie Utrecht, zijn de volgende gegevens weggehaald: het aantal eerstejaars, percentage eerstejaarsvrouw, doorstroom naar het tweede jaar en de diplomacijfers. Dit omdat minorstudenten van buiten de opleiding zich inschrijven voor deze bacheloropleiding en onterecht worden meegerekend in de cijfers. Er wordt gekeken naar een structurele oplossing voor dit probleem;
  • De naam van onderwijsinstelling HAS Hogeschool is aangepast naar HAS green academy;

Reminder: Aanpassingen Studiekeuzedatabase op 6 december

Tijdens de release op 6 december 2022 (release 22.9) worden vier velden afkomstig uit de bron HOVI toegevoegd.  

Aan de tabel studieRoutes worden de volgende drie velden toegevoegd:

  • Het veld studierouteTypeEn
  • Het veld beschrijvingEn
  • Het veld beschrijvingD

In deze velden staat anderstalige informatie over de vooropleidingseisen van masters. We willen deze informatie in de Studiekeuzedatabase opnemen onder andere in verband met een Engelstalige versie van Welkemaster.nl.

Aan de tabel HoviInstroommomenten wordt het veld deadlineInschrijvingNL toegevoegd. Vanaf 3 november is het mogelijk om in HOVI een extra aanmelddeadline in te vullen die enkel geldt voor Nederlandse aspirant-studenten.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De eerstvolgende release staat gepland op 6 december 2022. 
Bekijk de volledige releaseplanning voor 2022.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt