Release mei 2023

Vanaf 30 mei 2023 is release 23.4 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 17 april 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl worden voor studiejaar 2023-2024 op grond van onderstaande wijzigingen aangepast. Onderwijsinstellingen kunnen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen. Tot 5 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

Wijzigingen en correcties:

 • De CROHO-wijzigingen tot 17 april 2023 zijn doorgevoerd; 
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024; 
 • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst. 
 • De informatie afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) is ververst met gegevens uit 2023.
 • Arbeidsmarktgegevens en beroepeninformatie voor hbo-opleidingen zijn ververst met gegevens uit de HBO-monitor 2022.
 • Informatie uit de bron 1 Cijfer HO is ververst met gegevens met peildatum 1 oktober 2022. Diverse opleidingskenmerken, zoals EerstejaarsAantal en DoorstudeerPrc, zijn hierdoor geactualiseerd.    
 • De doorstroom naar het tweede jaar (DoorstroomJaar2Prc) en de diplomacijfers (OpleidingDiplomasPrc, NiveauDiplomasPrc) worden nu over drie jaren berekend in plaats van één jaar. Bij sommige opleidingen fluctueren de percentages van jaar tot jaar, dit geeft de studiekiezer minder waardevolle informatie. Daarom is gekozen om een gemiddelde over drie jaren te laten zien.
 • De studie Allround Styling (Opleidingscode: 34137) is in een ander cluster (cluster Ontwerpen) en een andere sector (sector Kunst en Cultuur) ingedeeld.
 • De gegevens uit 1 cijfer HO zijn niet ververst voor de volgende vier Liberal Arts and Sciences-opleidingen van de Universiteit Utrecht en Maastricht University:
  1.      Liberal Arts and Sciences – Universiteit Utrecht, locatie Utrecht (Opleiding_SK123ID: 1844)
  2.      Liberal Arts and Sciences (University College Utrecht) – Universiteit Utrecht, locatie Utrecht (Opleiding_SK123ID: 99900)
  3.      Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science Programme) – Maastricht University, locatie Maastricht (Opleiding_SK123ID: 6887)
  4.      Liberal Arts and Sciences (University College Maastricht – Maastricht University, locatie Maastricht (Opleiding_SK123ID: 99901)
   
  In 2021 zijn de opleidingen Liberal Arts and Sciences aan University College Utrecht en University College Maastricht als aparte opleiding toegevoegd aan de Studiekeuzedatabase. Op basis van de bron 1 cijfer HO konden we aparte cijfers berekenen voor deze opleidingen. In de nieuwste levering van het 1 cijfer HO-bestand is het niet meer mogelijk dit onderscheid te maken. Na overleg met de opleidingen is besloten om de gegevens uit het 1 cijfer HO 2021 te laten staan. Er wordt gezocht naar een oplossing voor volgend jaar om deze opleidingen weer van elkaar te kunnen onderscheiden.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 4 juli 2023. 

Bekijk de nieuwe releaseplanning van 2023.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt