Release mei 2022

Vanaf 30 mei 2022 is release 22.4 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 25 april 2022. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl voor studiejaar 2022-2023 worden op grond van deze wijzigingen aangepast. De nieuwe bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard. Onderwijsinstellingen kunnen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen aan de nieuwe situatie. Tot 1 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 25 april 2022 zijn doorgevoerd;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2022-2023;
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten, afkomstig van de NVAO, zijn ververst;
  • De informatie afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) is ververst met gegevens uit 2022.
  • Informatie uit de bron 1CijferHO is ververst met de meest recente gegevens met peildatum 1 oktober 2021. Diverse opleidingskenmerken met betrekking tot het eerste studiejaar en het studieverloop, zoals EerstejaarsAantal en DoorstroomJaar2Prc zijn hierdoor geactualiseerd;
  • Arbeidsmarktgegevens en beroepeninformatie voor hbo opleidingen zijn ververst met gegevens uit de HBO-Monitor 2021;

Aankondiging: velden met gegevens over accreditatie gaan vervallen

De tabel InstellingOpleiding bevat meerdere velden met scores van accreditaties, aangeleverd door de NVAO. Met ingang van datarelease 21.6 (23 augustus) worden deze velden leeggemaakt. Alle te verwijderen velden staan opgesomd in de bijlage. In een latere release zullen ze geheel verwijderd worden uit de Studiekeuzedatabase.

 De reden voor het verwijderen ligt in de wijziging in het accreditatiestelsel die enkele jaren geleden is doorgevoerd. In het nieuwe stelsel worden geen scores meer toegekend. Wanneer een nieuw accreditatierapport verschijnt voor een bestaande opleiding worden de oude scores verwijderd uit de Studiekeuzedatabase. De velden met scores van accreditatie-rapporten zijn hierdoor steeds minder gevuld. Daarom is besloten om deze velden te verwijderen uit de Studiekeuzedatabase.

 De URL’s die verwijzen naar de accreditatie-rapporten en -besluiten blijven in de Studiekeuzedatabase. Deze staan in de velden URLBesluitAccreditatie en URLRapportAccreditatie en worden bij elke datarelease ververst.

Aankondiging: veld met gegevens contacturen wo gaat vervallen


Het veld ‘ContacttijdEersteJaarWO’ in de tabellen Opleidingsvormen, StudiexOpleidingsvorm en InstellingxOplOplvorm wordt in release 22.6 (23 augustus 2022) leeggemaakt. Dit veld werd gebruikt voor de indicator ‘Contacttijd eerstejaars’ op Studie in Cijfers voor wo bachelors. Informatie over contacturen tonen we niet meer op Studie in Cijfers. De informatie in dit veld is daarmee verouderd en wordt uit de Studiekeuzedatabase verwijderd. Op een later moment wordt het veld geheel verwijderd. 

Volgende release Studiekeuzedatabase

De eerstvolgende release staat gepland op 28 juni 2022. 

Bekijk de volledige releaseplanning voor 2022.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt