Release maart 2023

Vanaf 7 maart 2023 is release 23.2 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 13 februari 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release worden ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor instellingen beschikbaar vanaf woensdag 8 maart via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties:

  • De CROHO-wijzigingen tot 13 februari 2023 zijn doorgevoerd;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024;
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
  • De onderwijsinstelling Schouten & Nelissen University of Applied Sciences heet vanaf heden SUAS.
  • Als gevolg van de economie conversie in het bekostigd onderwijs werden in de Studiekeuzedatabase de studies Finance, Tax and Advice , Fiscaal Recht & Economie en Financial Services Management samengevoegd tot één studie, namelijk Finance, Tax and Advice. In het niet-bekostigd onderwijs worden de drie studies nog als aparte studies aangeboden. De studies zijn daarom weer als drie aparte studies opgenomen in de Studiekeuzedatabase.

Aankondiging vragenlijst afnemers

Donderdag 9 maart 2023 ontvangt u een e-mail met het verzoek om een vragenlijst over de Studiekeuzedatabase in te vullen. We gaan de komende jaren de Studiekeuzedatabase verder verbeteren en vernieuwen. We willen de behoeftes en wensen van u als gebruiker in kaart brengen zodat we deze kunnen meenemen in de verbeterslag. We hopen dan ook van harte dat u de tijd wil nemen om de vragenlijst in te vullen.

Aanpassingen Studiekeuzedatabase


In deze release (23.2) zijn nieuwe tabellen en velden aan de Studiekeuzedatabase toegevoegd, zoals eerder aangekondigd. De nieuwe tabellen en velden vindt u in de bijlage. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Aan de tabellen Opleidingsvormen, ProgramForms en TrackForms zijn twee nieuwe velden toegevoegd: URLEngels en URLDuits. Deze velden bevatten de Engelse en Duitse link naar de opleidingswebsite. Het bestaande veld URL bevat enkel de Nederlandse URL naar de opleidingswebsite.
  • Informatie over de open dagen van een onderwijsinstelling is vanaf heden toegevoegd aan de Studiekeuzedatabase API. Hiervoor zijn zeven tabellen toegevoegd (zie de bijlage).
  • Twee tabellen met metadata van de Studiekeuzedatabase zijn vanaf heden toegevoegd: MetadataVelden en MetadataBronnen. In deze tabellen staat informatie over alle velden in de Studiekeuzedatabase en hun betekenis. Daarnaast wordt de bron van elk veld en de versie van de bron weergegeven.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 11 april 2023. 

Bekijk de nieuwe releaseplanning van 2023.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt