Release februari 2023

Vanaf 7 februari 2023 is release 23.1 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 9 januari 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release worden ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor instellingen beschikbaar vanaf woensdag 8 februari via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties:

 • De CROHO-wijzigingen tot 9 januari 2023 zijn doorgevoerd;
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024;
 • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
 • De gemeentelijke indeling, aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, is aangepast volgens de indeling van 1-1-2023.
 • De studie Culture, Organization and Management is in een ander cluster en sector ingedeeld, namelijk het cluster Sociologie en Sociale studie en de sector Gedrag en Maatschappij. is
 • Voor drie lerarenopleidingen zijn de wettelijke aanvullende eisen uit RATHO gewijzigd. Het gaat om de opleidingen Opleiding tot leraar Basisonderwijs, International Teacher Education for Secondary en International Teacher Education for Primary School (ITEPs). Meer informatie vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Vernieuwde documentatie

Op de website van Studiekeuze123 is nieuwe documentatie over de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Deze documentatie staat op de Studiekeuzedatabase pagina.

Het gaat om de volgende documenten:

 • een overzicht van alle velden en tabellen in de Studiekeuzedatabase en hun betekenis. Ook staat in dit overzicht de bron van elk veld, en de datum van de laatste update. Dit document vervangt het oude bronnenoverzicht.
 • een uitgebreide toelichting op de berekeningen die Studiekeuze123 uitvoert op de gebruikte data.

Aanpassingen Studiekeuzedatabase op 7 maart

Tijdens de release op 7 maart 2023 (23.2) worden nieuwe tabellen en velden aan de Studiekeuzedatabase toegevoegd, zoals aangegeven in de bijlage. Het gaat om de volgende aanpassingen:

 •  Aan de tabellen Opleidingsvormen, ProgramForms en TrackForms worden  twee velden toegevoegd: URLEngels en URLDuits. Deze velden bevatten de Engelse en Duitse link naar de opleidingswebsite. Het bestaande veld URL bevat vanaf 7 maart enkel nog de Nederlandse URL naar de opleidingswebsite.
 • Informatie over de open dagen van onderwijsinstellingen wordt toegevoegd aan de Studiekeuzedatabase API. Hiervoor worden zeven tabellen toegevoegd.
 • Twee tabellen met metadata van de Studiekeuzedatabase worden toegevoegd: MetadataVelden en MetadataBronnen In deze tabellen vind je informatie over alle velden in de Studiekeuzedatabase en hun betekenis. Daarnaast vind je hierin de bron van elk veld en de versie van de bron.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 7 maart 2023. 

Bekijk de nieuwe releaseplanning van 2023.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt