Release december 2023

Vanaf 12 december 2023 is release 23.9 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 13 november 2023. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release worden ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen vanaf woensdag 13 december beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard.

Wijzigingen en correcties:

  • De CROHO-wijzigingen tot 13 november 2023 zijn doorgevoerd.
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2024-2025.
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
  • Informatie over de studentenhuisvesting in de grootste studentensteden is ververst met gegevens uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvestiging (2023).
  • Gegevens over opleidingen met een numerus fixus in het studiejaar 2024-2025 zijn ververst op grond van de ontvangen informatie van Studielink. Deze gegevens zijn bijgewerkt tot 4 december 2023 en vanaf die datum definitief.
  • De gegevens over het personeel aan hogescholen en universiteiten afkomstig van respectievelijk de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland zijn ververst. Deze gegevens staan in de tabel Instellingen.
  • De naam van de onderwijsinstelling Luzac Hogeschool is veranderd naar Hogeschool Bestuursacademie Nederland.

De herkomst van de informatie in de Studiekeuzedatabase en wanneer deze informatie voor het laatst is ververst, vindt u in het overzicht Inhoud Studiekeuzedatabase. 

Arbeidsmarktinformatie: stand van zaken en aankondiging verwijderen informatie 

De eerste nieuwe arbeidsmarktinformatie, ontwikkeld door Landelijk Centrum Studiekeuze, is vanaf deze release beschikbaar. Het gaat om de basis kenmerken van een (SOI-)rubriek in de velden SOIRubriekCode, OpleidingsvormId, SoortHO, SoortOpleiding en SOIRubriekNaam. En de informatie uit de alumni-enquêtes HBO-monitor en Nationale Alumni Enquête (NAE). Alle gegevens zijn toegevoegd aan de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm.  

De arbeidsmarktinformatie uit de HBO-monitor en NAE wordt tijdelijk op twee niveaus getoond in de Studiekeuzedatabase:  

  • StandaardOnderwijsIndeling (SOI) * Vorm
  • Studie (ISAT-code) * Vorm

Door een koppeling te maken tussen de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm en StudiexOpleidingsvorm op basis van: SOIRubriekCode, OpleidingsvormId, SoortHo en SoortOpleiding, wordt zichtbaar welke studies binnen een SOI-Rubriek vallen en welke arbeidsmarktinformatie daarbij hoort. De vulling van de arbeidsmarktindicatoren op het StandaardOnderwijsIndeling(SOI)-niveau is hoger waardoor voor meer studies arbeidsmarktinformatie getoond kan worden. 

De arbeidsmarktinformatie op studieniveau (ISAT-code) wordt naar verwachting tijdens de release in mei (24.3) verwijderd. Zorg dus dat u voor die tijd gebruikmaakt van de nieuwe velden en arbeidsmarktinformatie uit de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm! In het overzicht Inhoud Studiekeuzedatabase vindt u de exacte naamgeving van de velden in de tabel StandaardOnderwijsIndelingVorm.  

De arbeidsmarktinformatie gebaseerd op de CBS-microdata wordt tijdens de release van februari (24.1) toegevoegd. Tijdens die release ontvangt u meer informatie over de planning voor het leeghalen van de arbeidsmarktinformatie in de tabel StudiexOpleidingsvorm.

Kerstsluiting Landelijk Centrum Studiekeuze   


In de periode van 25 december 2023 tot en met 1 januari 2024 is het Landelijk Centrum Studiekeuze gesloten. Van 2 tot en met 5 januari zijn we beperkt bemand. Dringende vragen worden in deze periode zo snel mogelijk beantwoord.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De volgende release van de Studiekeuzedatabase staat gepland op 13 februari 2024.

 Bekijk de releaseplanning van 2024.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt