Release december 2022

Vanaf 6 december 2022 is release 22.9 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 7 november 2022. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde bijsluiters zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties:

  • De CROHO-wijzigingen tot 7 november 2022 zijn doorgevoerd;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2023-2024;
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten van opleidingen en het besluit van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), afkomstig van de NVAO, zijn ververst.
  • Informatie over de studentenhuisvesting in de grootste studentensteden is ververst met gegevens uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvestiging (2022);
  • De opleidingen met een numerus fixus zijn ververst met de gegevens voor studiejaar 2023-2024. Deze gegevens, afkomstig van Studielink, zijn bijgewerkt tot 1 december 2022 en vanaf die datum definitief.
  • De naam van de onderwijsinstelling Academie Artemis is aangepast naar Artemis Academie;
  • Bij de joint degree-opleiding Data Science and Entrepreneurship is de penvoerder aangepast van Technische Universiteit Eindhoven naar Tilburg University;
  • De naam van de studie Algemene Sociale Wetenschappen (CROHO-code: 56631) is aangepast naar Interdisciplinaire Sociale Wetenschap;

Aanpassingen Studiekeuzedatabase

In deze release (22.9) zijn vier velden afkomstig uit de bron HOVI toegevoegd, zoals eerder is aangekondigd.

Aan de tabel studieRoutes zijn de volgende drie velden toegevoegd:

·        Het veld studierouteTypeEn

·        Het veld beschrijvingEn

·        Het veld beschrijvingD

In deze velden staat anderstalige informatie over de vooropleidingseisen van masters. We nemen deze informatie in de Studiekeuzedatabase op onder andere in verband met een Engelstalige versie van Welkemaster.nl.

Aan de tabel HoviInstroommomenten is het veld deadlineInschrijvingNL toegevoegd. Vanaf 3 november is vanuit HOVI een extra aanmelddeadline beschikbaar die enkel geldt voor Nederlandse aspirant-studenten. 

Kerstsluiting Studiekeuze123

In de periode van 26 december tot en met 8 januari 2023 is de Servicedesk van Studiekeuze123 beperkt bemand. Dringende vragen worden in deze periode zo snel als mogelijk beantwoord.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De eerstvolgende release staat gepland op 7 februari 2023. 
Bekijk de nieuwe releaseplanning voor 2023.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt