Release augustus 2022

Vanaf 23 augustus 2022 is release 22.6 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 11 juli 2022. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl voor studiejaar 2022-2023 worden op grond van deze wijzigingen aangepast. De nieuwe bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard. Onderwijsinstellingen kunnen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen aan de nieuwe situatie. Vanaf 1 september worden de bijsluiters van Studie in Cijfers gepubliceerd op de website van Studiekeuze123.

Wijzigingen en correcties:

  • De CROHO-wijzigingen tot 11 juli 2022 zijn doorgevoerd;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2022-2023;
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten, afkomstig van de NVAO, zijn ververst;
  • Informatie over het aantal cafés, musea, bioscopen en theaters in een gemeente, afkomstig uit het vestigingenregister LISA, is ververst;
  • De inwoneraantallen per gemeente, afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zijn ververst met gegevens van 1 januari 2022;
  • Voor drie studies zijn de clusters en sectoren aangepast. De studie Systems Biology valt nu in het cluster Constructiestudies en in de sector Interdisciplinair. De studie Biobased Materials valt nu in het cluster Milieuwetenschappen en in de sector Aarde en Milieu. De studie Imaging Engineering valt nu in het cluster Constructiestudies en de sector Interdisciplinair.
  • De instellingsnaam van C-LiON Hoger Onderwijs met BRIN-nummer 31RK is aangepast naar Academica University of Applied Sciences;
  • Voor de studie Psychomotorische Therapie en Bewegingsagogie (CROHO-code: 34585) zijn de beroepen afkomstig uit de HBO-monitor leeggemaakt. De ISCO08 indeling levert een rijtje beroepen per studie op en volgens deze indeling wordt 52% fysiotherapeut maar de studie leidt daar niet voor op.

Velden met gegevens over accreditatie zijn leeggemaakt


De tabel InstellingOpleiding bevat meerdere velden met scores van accreditaties, aangeleverd door de NVAO. In deze release (22.6) zijn deze velden leeggemaakt, zoals aangekondigd in voorgaande Bijblijvers. Alle leeggemaakte velden staan opgesomd in de bijlage. In een latere release zullen ze geheel verwijderd worden uit de Studiekeuzedatabase.

De URL’s die verwijzen naar de accreditatie-rapporten en -besluiten blijven in de Studiekeuzedatabase. Deze staan in de velden URLBesluitAccreditatie en URLRapportAccreditatie en worden bij elke datarelease ververst.

Velden met gegevens contacturen wo zijn leeggemaakt


Het veld ‘ContacttijdEersteJaarWO’ in de tabellen Opleidingsvormen, StudiexOpleidingsvorm en InstellingxOplOplvorm is tijdens deze release (22.6) leeggemaakt. Dit veld werd bij Studie in Cijfers gebruikt voor de indicator ‘Contacttijd eerstejaars’ voor wo bachelors. Informatie over contacturen tonen we niet meer op Studie in Cijfers. De informatie in dit veld is daarmee verouderd en het veld wordt op een later moment geheel verwijderd. 

Volgende release Studiekeuzedatabase

De eerstvolgende release staat gepland op 27 september 2022. 
Bekijk de volledige releaseplanning voor 2022.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt