Release april 2022

Vanaf 12 april 2022 is release 22.3 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 14 maart 2022. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De wijzigingen in deze release zijn ook doorgevoerd voor Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl. De eventueel gewijzigde plaatjes zijn voor instellingen beschikbaar via het Dashboard.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 14 maart 2022 zijn doorgevoerd;
  • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2022-2023;
  • De URL’s naar accreditatiebesluiten en -rapporten, afkomstig van de NVAO, zijn ververst;
  • De denominatie van onderwijsinstellingen is ververst. Er zijn geen wijzigingen;
  • De toelatingseisen voor de hbo bacheloropleiding Facility Management aan Zuyd Hogeschool zijn aangepast. De toelatingseisen wijken voor deze opleiding af van wat er in RATHO staat. De wijziging is doorgevoerd naar aanleiding van een melding bij de Dienstpostbus RATHO, na het doorvoeren van de 'Variawet hoger onderwijs';
  • Bij de associate degree Mechatronica en de wo-master Biosciences is de 'Opleidingscodenamen' aangepast. Dit is een interne sleutel van Studiekeuze123 voor een studie. In de tabellen Opleiding, Studie en StudiexOpleidingsvorm is de 'Opleidingscodenamen' respectievelijk aangepast van 80900 naar 80158 en van 60293 naar 68713. Daarbij is ook de studienaam van de wo-master ‘Biologische Wetenschappen’ aangepast naar ‘Biosciences’.

Aanpassingen velden Studiekeuzedatabase

Er zijn enkele velden verwijderd uit de Studiekeuzedatabase. Daarnaast is er een veld toegevoegd. In de bijlage leest u welke velden dit zijn. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Het veld 'ToelatingseisenHboWoBachelor' is verwijderd uit de tabel Opleidingen. In dit veld staan de aanvullende wettelijke eisen voor toelating tot een associate degree, bachelor of master wanneer al een hbo- of wo-bachelordiploma behaald is. Deze eisen komen uit RATHO. Omdat de aanvullende wettelijke eisen ook in de velden 'WettelijkeAanvullendeEisenVwo' en 'WettelijkeAanvullendeEisenHavo' van de Studiekeuzedatabase staan, is het veld 'ToelatingseisenHboWoBachelor overbodig.
  • De velden 'OpleidingDiplomasAantal' en 'NiveauDiplomasAantal' zijn verwijderd uit de tabel Opleidingsvormen. Deze velden waren niet gevuld en daarom overbodig.
  • Velden met adres- en contactinformatie die niet uit HOVI overgenomen worden, bevatten verouderde informatie. Daarom zijn ze verwijderd. Het bezoekadres en de contactgegevens in de tabel Vestigingen komen sinds 2 november 2021 uit HOVI. Voor die datum werd deze informatie handmatig bijgehouden door Studiekeuze123. De volgende velden in de tabel Vestigingen zijn verwijderd: 'PostadresStraat', 'PostadresNummer', 'PostadresPostcode', 'PostadresStad', 'Telefoon', 'Email', 'Website'. De velden die behouden blijven omdat deze gegevens uit HOVI komen, zijn: 'BezoekadresStraat', 'BezoekadresNummer', 'BezoekadresPostcode', 'BezoekadresStad', 'BezoekadresLandcode', 'Telefoonnummer', 'HoviEmail' en 'WebLink'.
  • Het veld ‘CrohoNaam’ is toegevoegd aan de tabel Opleidingen. Het veld wordt gevuld met informatie uit CROHO. In dit veld staat alleen de naam van de opleiding zoals deze in CROHO geregistreerd staat. Dit in tegenstelling tot het veld 'NaamOpleiding'. Voor opleidingen die aan University Colleges gegeven worden, staat in dit veld ook een andere opleidingsnaam. Dit is gedaan om de Liberal Arts and Sciences opleidingen aan University Colleges te kunnen onderscheiden van de reguliere Liberal Arts and Sciences opleidingen.

Volgende release Studiekeuzedatabase

De eerstvolgende release staat gepland op 30 mei 2022. 

Bekijk de volledige releaseplanning voor 2022.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt