Betrouwbaar en onafhankelijk dankzij kennis

Nieuws 10 dec., 2019

leestijd 3 min

Nieuwe voorzitter deskundigenpanel Studiekeuze123

Jezelf staande houden als onafhankelijke, datagedreven organisatie in een politiek speelveld dat best ingewikkeld kan zijn. Studiekeuze123 beschouwt dat als een van de grootste uitdagingen bij het uitvoeren van haar maatschappelijke taak. Sylvia Kok - de Vries, zojuist begonnen als nieuwe voorzitter van het deskundigenpanel, levert daar graag een bijdrage aan.

Betrouwbaar en onafhankelijk dankzij kennis

DataDame, zo noemt ze zichzelf veelzeggend op haar LinkedIn-account. De statisticus in hart en nieren geeft bij het CBS mede leiding aan de divisie Sociaaleconomische en Ruimtelijke Statistieken, die tussen de 400 en 500 medewerkers telt. Samen produceren ze vooral statistieken over mensen, milieu, natuur en ruimte. “Twintig jaar geleden waren data nog helemaal niet hip, maar in korte tijd hebben ze enorme invloed op onze levens gekregen. We leven in een heel andere wereld en ik vind het mooi om daar bij het CBS als strateeg een rol in te spelen.”

Datagedreven organisatie

Het CBS staat voor betrouwbare, onafhankelijke statistiek en hecht veel belang aan kwalitatief hoogwaardig onderzoek naar fenomenen in de maatschappij. “Gegevens uit verschillende bronnen naast elkaar zetten om daar een samenhangend geheel van te maken, vind ik een mooi onderdeel van ons werk. Dat is lastiger dan één onderzoek uitvoeren en daar conclusies uit trekken, maar het heeft grote meerwaarde voor ons allemaal.”

Haar kennis komt een datagedreven organisatie als Studiekeuze123 dan ook uitstekend van pas. “Ik hoef zelf inhoudelijk geen stukken te beoordelen, daar hebben we de deskundigen in het panel met al hun expertise voor. Maar mijn ervaring vergemakkelijkt misschien wel mijn rol als voorzitter in het proces van advisering door het panel.”

De website is het visitekaartje van de organisatie en ook daar zal ze haar aandacht op richten. “De site biedt ongelooflijk veel informatie die is gebaseerd op gegevens. Maar hoe weet je dat je de juiste gegevens hebt en hoe betrouwbaar die zijn? Hoe laat je bezoekers van de website zo makkelijk mogelijk hun weg vinden? Dat zijn belangrijke vragen en voor de beantwoording daarvan is een deskundigenpanel onmisbaar.”

Nationale Studenten Enquête

Het panel is tegelijk een waarborg voor betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. Als voorbeelden noemt ze de advisering over de gebruikte methoden en technieken bij de uitvoering van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) en de inrichting van de enquête met betrekking tot de privacywetgeving. Studiekeuze123 krijgt data deels van organisaties waarmee wordt samengewerkt, dan moet je sterk in je schoenen staan bij een verschil van mening. Dankzij het deskundigenpanel kan de organisatie goed uitleggen dat beslissingen niet willekeurig zijn. “Ik zie het als mijn taak ervoor te zorgen dat de organisatie goede adviezen krijgt, zeker met die onafhankelijkheid in het achterhoofd.”

Het panel is divers van samenstelling met leden die zowel een wetenschappelijke als een onderwijskundige achtergrond hebben. “Ze zijn op de hoogte van het speelveld en de producten die de organisatie maakt. Die gecombineerde kennis maakt dat het panel kritisch meedenkt met de organisatie en adviezen geeft.

Vergelijken en kiezen

Terug naar de website van Studiekeuze123. Scholieren en studenten kunnen hier opleidingen met elkaar vergelijken en vervolgens een passende keuze maken Technologische vernieuwingen zullen het zoeken de komende jaren nog meer vergemakkelijken, is de verwachting van Sylvia Kok - de Vries. Momenteel is het nog ingewikkeld om de computer op basis van een vraag precies het juiste antwoord te laten bezorgen - denk aan Siri - maar op termijn zal Studiekeuze123 dankzij de techniek in staat zijn direct met data onderbouwde antwoorden te geven op steeds gedetailleerder vragen. En ook daarin zal het deskundigenpanel een rol vervullen. “Keuzes maken op basis van data kan alleen als je je inspant om die zo open en transparant mogelijk te ontsluiten. Daar draag ik vanuit het CBS graag aan bij.”

Het Deskundigenpanel is een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van statistische methoden en technieken, ICT en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs. Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de directeur-bestuurder over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen. Lees meer over de bestuurlijke organisatie van Stichting Studiekeuze123.

 

 

 

Delen via: