Wat zijn de verschillen tussen de profielen?

Je kunt kiezen tussen de vier profielen Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur en Techniek (N&T) en Natuur en Gezondheid (N&G). Met welke verplichte vakken krijg je te maken en wat zijn de verschillen?

Opbouw profielen

De profielen zijn opgebouwd uit het gemeenschappelijke deel (verplichte vakken), het profieldeel met verplichte profielvakken en profielkeuzevakken, en een vrij deel (Bron: Rijksoverheid).

Gemeenschappelijk deel: verplichte vakken

De volgende vakken zijn verplicht voor elk profiel op de havo:

 • Nederlands
 • Engels
 • maatschappijleer
 • culturele en kunstzinnige vorming
 • lichamelijke opvoeding

De volgende vakken zijn verplicht voor elk profiel op het atheneum:

 • Nederlands
 • Engels
 • andere moderne vreemde taal of Fries
 • maatschappijleer
 • algemene natuurwetenschappen
 • culturele kunstzinnige vorming (tenzij Latijn of Grieks onderdeel uitmaken van het profiel)
 • lichamelijke opvoeding

De volgende vakken zijn verplicht voor elk profiel op het gymnasium:

 • Nederlands
 • Engels
 • Latijn/Grieks
 • maatschappijleer
 • algemene natuurwetenschappen
 • lichamelijke opvoeding

Verplichte vakken binnen je profiel

Havo:

 • C&M: geschiedenis en andere moderne taal of Fries
 • E&M: wiskunde, economie en geschiedenis
 • N&G: wiskunde, biologie en scheikunde
 • N&T: wiskunde, natuurkunde en scheikunde

Atheneum en gymnasium:

 • C&M: wiskunde en geschiedenis
 • E&M: wiskunde, economie en geschiedenis
 • N&G: wiskunde, biologie en scheikunde
 • N&T: wiskunde, natuurkunde en scheikunde

Profielkeuzevakken

Naast deze verplichte vakken is er nog een aantal profielkeuzevakken, vakken die je zelf mag kiezen binnen je profiel. Je kiest minimaal één profielkeuzevak waarin je examen doet.

Vrij deel

In het vrije deel kun je een keuze maken uit de aangeboden vakken of uit het aanbod dat jouw school heeft aan extra vakken/programma’s. Je kunt dan echt iets kiezen wat bij je voorkeuren/interesses past. Vraag na bij je eigen school wat de mogelijkheden hiervan zijn.