Hbo of wo, wat zijn de verschillen?

Het onderwijs op het hbo is anders dan op het wo. Maar wat zijn de verschillen tussen het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs? We geven een algemeen overzicht.

Hogeschool

Hbo: hoger beroepsonderwijs

 • praktisch
 • leren voor een beroep
 • bestaande kennis toepassen in de praktijk
 • projectmatig onderwijs
 • vaak les in kleinere klassen
 • gemiddeld studietempo

Universiteit

Wo: wetenschappelijk onderwijs

 • theoretisch
 • leren wetenschappelijk onderzoek doen
 • nieuwe kennis ontdekken en delen
 • veel zelfstudie
 • vaak les in grote collegezalen of werkgroepen
 • meer lesstof, hoger studietempo

Van praktisch naar theoretisch onderwijs

Als hbo'er ben je gewend om praktisch en beroepsgericht te werken en te denken. In het wo krijg je veel te maken met onderzoek doen. Een universiteit heeft namelijk naast een onderwijstaak ook een onderzoekstaak. Deze taken zijn voor de universiteit even belangrijk. Je krijgt onderwijs waarin onderzoeksresultaten en het doen van onderzoek een grote rol speelt.

Als je gewend bent om praktisch te werken en te denken, dan kan het een omschakeling zijn om over te stappen op theoretisch werken en denken. Ook het hogere studietempo en het feit dat je veel aan zelfstudie doet, kan even wennen zijn. Denk voor je doorstroomt goed na of deze andere manier van onderwijs bij je past. Twijfel je? Neem dan contact op met je studieadviseur. Die kan je helpen bij het maken van een keuze.

Lees meer

Bachelor of master?

Kies je als je doorstroomt voor een bachelor of master?

Lees meer over je mogelijkheden

Overzicht wo-opleidingen

Welke wo-opleidingen zijn er?

Ontdek, vergelijk en kies

Collegegeld

Instellingscollegegeld? Wettelijk collegegeld? Wat betekent het?

Lees alles over collegegeld