Toelating, hoe zit dat?

Je hebt de knoop doorgehakt, je gaat weer studeren. Word je als werkende tot elke opleiding toegelaten?

Toelating deeltijd/duaal

Als werkende zul je er meestal voor kiezen om een deeltijd- of duale opleiding te gaan volgen. Elke opleiding heeft wettelijke toelatingseisen en soms aanvullende eisen. Kijk voor de toelating bij de opleiding van je keuze. Een duale opleiding stelt vaak de eis dat je al werk hebt in het desbetreffende vakgebied. Hierdoor kun je de theorie direct in de praktijk toepassen. Sommige duale opleidingen bieden je de mogelijkheid om op zoek te gaan naar een opleidingsplaats als je nog geen passende baan hebt.

Toelating bij mijn opleiding

Niet de juiste vooropleiding: 21+ toelatingsonderzoek

Wanneer je niet de juiste vooropleiding hebt, kun je een 21+-toelatingsonderzoek (colloquium doctum) doen. Dit is onder de voorwaarde dat je 21 jaar of ouder bent. Dit onderzoek is bedoeld om na te gaan of je over de juiste vaardigheden en kennis beschikt, ondanks dat je niet de juiste vooropleiding hebt. Informeer voor het toelatingsonderzoek bij de onderwijsinstelling van jouw keuze.

Niet de juiste vooropleiding: EVC

Je competenties en vaardigheden in kaart brengen kan ook via een EVC-procedure (Erkenning Verworven Competenties). Dit traject zorgt ervoor dat alle kennis en ervaring die je hebt opgedaan, kunnen worden vastgelegd met een certificaat of bijpassend diploma. Meer over EVC.