EVC: telt mijn ervaring ook mee?

Je bent al een tijdje aan het werk en hebt heel wat kennis en ervaring opgedaan. Je hebt misschien zelfs een functie boven het niveau van je diploma. Deze extra opgedane kennis en ervaring kun je laten vastleggen in een ervaringscertificaat: EVC (erkenning verworven competenties). Zo kun je (met vrijstellingen of een verkorte opleiding) dat diploma halen dat bij je past. Plus je positie op de arbeidsmarkt versterken.

EVC: hoe werkt dat

Met een EVC breng je al je competenties en vaardigheden in kaart die je hebt opgedaan tijdens je werk, maar ook tijdens extra scholing of vrijwilligerswerk. Een EVC-aanbieder beoordeelt of deze kennis en ervaring voldoende zijn voor een diploma, vrijstellingen in een opleiding of toelating tot een verkort opleidingstraject.

Deze ervaring telt

Om te zien op welke EVC-certificaten je recht hebt, worden al je opleidingen (afgemaakt of onafgemaakt), cursussen, diploma’s en werkervaring (in Nederland of daarbuiten) beoordeeld.

Daarnaast telt ook je maatschappelijke kennis en ervaring mee. Denk eens aan de verzorging van een ziek familielid, je vrijwilligerswerk bij de tennisclub of je werkzaamheden voor de buurtvereniging. Dit geeft allemaal inzicht in jouw huidige kennis- en vaardigheidsniveau.

Aanvragen van een EVC

Je kunt zelf een EVC-traject aanvragen bij een EVC-aanbieder. Deze aanbieder is meestal een onderwijsinstelling, maar kan ook een brancheorganisatie zijn. Een voorwaarde kan zijn dat je je inschrijft voor een opleiding. Een EVC-traject duurt gemiddeld drie maanden.

De kosten van een EVC

De kosten van een ervaringscertificaat kunnen verschillen per EVC-aanbieder, van honderd tot duizenden euro’s. Dit heeft onder meer te maken met de aanpak. Legt de aanbieder bijvoorbeeld werkbezoeken af of houdt deze alleen telefonische vraaggesprekken? Het loont om bij meerdere EVC-aanbieders te informeren naar hun werkwijze en kosten.

Soms is je werkgever bereid om mee te betalen aan de EVC-procedure. Je kunt ook gebruik maken van het STAP-budget.

Kijk voor meer informatie over EVC op www.nationaal-kenniscentrum-evc.nl.