Wo master - Recht en Bestuur

Recht en Arbeid

De universitaire masterstudie Recht en Arbeid is een voortzetting en verdieping van een bachelorstudie.

De studie is gericht op de regelingen en voorzieningen ten aanzien van arbeid en ziekte. Aan de orde komen onder andere methoden ter bevordering van preventie en reïntegratie en rechten en plichten van werkgevers en werknemers. De onderwerpen worden vanuit (inter)nationaal perspectief, maar ook vanuit een gezondheidswetenschappelijke invalshoek benaderd. Je kunt dan aan het werk bij onder andere de overheid, in de individuele hulpverlening of in juridische beroepen, zoals de advocatuur of de rechterlijke macht.


Doorstuderen

Bekijk welke masteropleidingen studenten kozen na hun bachelor

Gebruik de tool

Deel deze pagina

Na deze studie

Je bent klaar met je studie maar hoe ziet de volgende stap er dan voor je uit?

Ga je aan het werk of studeer je door? Hieronder vind je informatie die je daarbij kan helpen. Opgelet: de impact van COVID-19 op de middellange termijn prognoses voor de arbeidsmarkt is hierin niet verwerkt.


Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (master - recht)

Prognose Matig
Conjunctuur​gevoeligheid Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere sector Laag
Uitwijk​mogelijkheden naar andere beroepsgroep Laag

Meest gekozen beroepen

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.

Oordeel Alumni

We hebben geen of niet voldoende betrouwbare informatie over dit onderdeel. Neem contact op met de instelling.