Wat isProfessor

Professor is een aanspreektitel voor iemand die de functie hoogleraar heeft op een universiteit. Het is geen academische graad.