Wat isGeesteswetenschappen

Geesteswetenschappen is een verzamelnaam voor universitaire opleidingen die de producten van de menselijke geest bestuderen. Dit worden ook wel alfawetenschappen genoemd. Voorbeelden van geesteswetenschappen zijn geschiedenis, taalkunde, letterkunde, filosofie, kunstgeschiedenis, filmwetenschap en theologie. Geesteswetenschappen is vaak een aparte faculteit op de universiteit.

Naast geesteswetenschappen heb je ook bètawetenschappen en gammawetenschappen.