Release maart 2020

Vanaf 18 maart 2020 is release 20.2 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 2 maart 2020.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 2 maart 2020 zijn doorgevoerd;
 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • De cijfers voor de masteropleiding International Economics and Business en de masteropleiding Economic Development and Globalization werden voorheen op landelijk niveau samengenomen. Dit was bij nader inzien niet terecht. De cijfers worden nu afzonderlijk weergegeven;
 • De cijfers over het studieverloop (doorstroom, behaalde diploma's en doorsturen) werden niet getoond bij de opleiding Hotel Management van NHL Stenden, doordat de fusie van NHL Hogeschool en Hogeschool Stenden niet volledig was doorgevoerd. Dit is opgelost;
 • De opleiding Civiele Techniek van HZ University of Applied Sciences is verhuisd van Vlissingen naar Middelburg. Eerder was deze opleiding in de Studiekeuzedatabase onterecht opgenomen als nieuwe opleiding, maar is nu alsnog verwerkt als verhuizing;
 • Het telefoonnummer van Universiteit Twente locatie Leeuwarden is gewijzigd.

HOVI vervangt Hodex en het Studiekeuze Webformulier

Vanaf de zomer van 2020 worden de bronnen Hodex en het Studiekeuze Webformulier vervangen door HOVI. Als gevolg hiervan wordt de Studiekeuzedatabase op een aantal punten aangepast, met name daar waar informatie is opgenomen die door instellingen geleverd wordt. Deze aanpassingen worden in Release 20.6 op 26 augustus 2020 doorgevoerd.

De belangrijkste verschillen tussen HOVI en Hodex/Studiekeuze Webformulier zijn:

 • Korte en lange beschrijvingen van opleidingen worden samengevoegd tot één beschrijvend veld;
 • Er komt een scheiding van informatie naar opleidingsvorm. Hiermee kunnen gegevens verschillen voor voltijd, deeltijd en duaal. Gevolg hiervan is dat deze gegevens in een andere tabel worden opgenomen;
 • Er komen meer en beter gedefinieerde gegevens over varianten, courses en tracks;
 • Informatie over opleidingslocaties wordt fijnmaziger. Verschillende locaties binnen een gemeente kunnen worden gespecificeerd.

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de API. Alle velden die als bron Hodex of het Studiekeuze Webformulier hebben, zullen vanaf 1 juli 2020 niet meer worden bijgewerkt. Er worden tabellen en velden aan de Studiekeuzedatabase toegevoegd met daarin informatie uit HOVI. In een volgende SKD Bijblijver volgt hierover meer informatie. Zie ook HOVI.nl.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt