Release juni 2021

Vanaf 23 juni 2021 is release 21.5 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 31 mei 2021. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl voor studiejaar 2021-2022 worden op grond van deze wijzigingen aangepast. De nieuwe bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen beschikbaar via het Studie in Cijfers Dashboard. Onderwijsinstellingen kunnen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen aan de nieuwe situatie. Tot 1 september staan de bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123 offline.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 31 mei 2021 zijn doorgevoerd;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2021-2022.
 • De informatie afkomstig uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) is ververst met gegevens uit 2021. Zie voor meer informatie het kopje “Nieuwe NSE vragenlijst en de Studiekeuzedatabase hieronder;
 • Gegevens uit de bron 1CijferHO (2020) zijn ververst. Diverse opleidingskenmerken met betrekking tot het eerste studiejaar en het studieverloop zijn hierdoor geactualiseerd;
 • Arbeidsmarktgegevens en beroepeninformatie voor hbo opleidingen zijn ververst met gegevens uit de hbo-monitor 2020;
 • Contacttijd wo in het eerste jaar (2021) afkomstig van wo-instellingen is ververst;
 • Liberal Arts and Sciences opleidingen aan University Colleges zijn op studieniveau aan de fictieve CROHO-code 55000 gekoppeld. Dit maakt het mogelijk om ze op studieniveau met elkaar te vergelijken. Zie voor meer informatie bij het kopje “Liberal Arts and Sciences aan University Colleges” hieronder.
 • De master ‘Marketing’ (opleidingscode: 60048) en post-initiële master ‘Marketing’ (opleidingscode: 75134) aan de Vrije Universiteit Amsterdam waren voorheen samengevoegd en zijn nu als twee afzonderlijke opleidingen opgenomen in de Studiekeuzedatabase;
 • Het veld ‘toelatingseisenHboWoBachelor’ in de tabel Opleidingen is breder gemaakt waardoor alle teksten in het geheel leesbaar zijn en niet meer worden afgekapt.
 • Om de University Colleges beter herkenbaar te maken in de Studiekeuzedatabase is, in afstemming met de University Colleges, bij verschillende opleidingen de opleidingsnaam aangepast:
  o   Liberal Arts and Sciences aan Universiteit Utrecht in Middelburg heet nu: Liberal Arts and Sciences (Roosevelt Academy)
  o   Liberal Arts and Sciences aan Maastricht University in Maastricht heet nu: Liberal Arts and Sciences (Maastricht Science Programme)
  o   Liberal Arts and Sciences aan Maastricht University in Venlo heet nu: Liberal Arts and Sciences (University College Venlo)
  o   Liberal Arts and Sciences aan Erasmus Universiteit in Rotterdam heet nu: Liberal Arts and Sciences (Erasmus University College)

  Voor Liberal Arts and Sciences (University College Utrecht) en Liberal Arts and Sciences (University College Maastricht) was de opleidingsnaam al aangepast. Deze opleidingen hebben om technische redenen een fictieve opleidingscode in de Studiekeuzedatabase, respectievelijk 53000 en 55000. De overige University College-opleidingen hebben in de Studiekeuzedatabase dezelfde opleidingscode als in CROHO.

Nieuwe NSE vragenlijst en Studiekeuzedatabase

De NSE vragenlijst is dit jaar vernieuwd. Dit heeft gevolgen voor de Studiekeuzedatabase. Zoals aangekondigd in de vorige Bijblijver zijn deze release enkele nieuwe velden toegevoegd. Daarnaast worden met ingang van deze release een aantal velden niet meer gevuld. Deze velden worden op een later tijdstip verwijderd. Wij informeren u tijdig in welke release dat zal gebeuren.

Er zijn ook velden die behouden blijven en dus weer gevuld zijn met gegevens afkomstig uit de NSE 2021. Omdat de achterliggende vraagstelling anders is dan in voorgaande jaren, en daarmee de betekenis van de cijfers, zijn de nieuwe cijfers niet één op één te vergelijken met de cijfers van eerdere edities van de NSE. De vragen die gesteld zijn en de bijbehorende antwoordschalen zijn terug te vinden in de NSE vragenlijst 2021

In de bijlage staan de velden die behouden zijn, de nieuwe velden en de velden die leeg zijn en op termijn verwijderd worden. Bij vragen over de aankomende wijzigingen kunt u contact met ons opnemen.

Liberal Arts and Sciences aan University Colleges

Verschillende universiteiten bieden één of meer Liberal Arts and Sciences opleidingen aan een University College aan. De University College opleidingen staan geregistreerd onder verschillende opleidingscodes in CROHO: 50393, 50427, 50429, 55002 en 59327.

We willen deze University Colleges met elkaar kunnen vergelijken op studieniveau, onder meer naar aanleiding van verzoeken van meerdere University Colleges in het verleden. Om dit te realiseren zijn alle University Colleges op studieniveau gekoppeld aan de fictieve CROHO-code 55000. Deze fictieve waarde komt in de Studiekeuzedatabase voor in het veld ‘OpleidingscodeSamen’, in de tabellen 'Opleidingen', 'Opleidingsvormen', 'Studies' en 'StudiexOpleidingsvormen'.

Op opleidingsniveau behouden (bijna) alle University Colleges in de Studiekeuzedatabase dezelfde opleidingscode als in CROHO.

Uitzonderingen
De opleiding Liberal Arts and Sciences aan het University College Utrecht en Liberal Arts and Sciences aan het University College Maastricht hadden om technische redenen al een fictieve opleidingscode in de Studiekeuzedatabase. Voor Utrecht is dat 53000 en voor Maastricht 55000. Deze codes komen dus niet overeen met de CROHO codes. De opleiding Liberal Arts and Sciences aan het University College Utrecht heeft op studieniveau nu ook de fictieve code 55000. Voor University College Maastricht geldt dat de opleiding zowel op studieniveau als op opleidingsniveau de fictieve code 55000 heeft.  

Opleidingscode 50393 wordt ook gebruikt voor de opleiding Liberal Arts and Sciences aan de Universiteit Utrecht, die niet door het University College Utrecht wordt verzorgd. Deze opleiding blijft voor zowel 'Opleidingscode' als 'OpleidingscodeSamen' de waarde 50393 houden.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt