Release februari 2020

Vanaf 12 februari 2020 is release 20.1 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 27 januari 2020.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 27 januari 2020 zijn doorgevoerd;
 • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
 • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
 • In de naam van een vestiging van een onderwijsinstelling wordt de locatie niet meer getoond, zoals in de Studiekeuzedatabase Bijblijver van december 2019 is aangekondigd;
 • Enkele gegevens afkomstig uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting zijn aangepast. Het aantal studenten per stad was gebaseerd op het aantal studenten dat woonachtig is in een bepaalde stad. Dit is aangepast naar het aantal studenten dat studeert in een bepaalde stad. Daarnaast worden nu gegevens over het aantal studenten dat woont in een stad getoond, op basis van de woonstad van studenten;
 • Aan het eind van de URL naar de website van de onderwijsinstelling is de slash (/) verwijderd;
 • De naam van de onderwijsinstelling 'Viaa' is gewijzigd naar 'Hogeschool Viaa';
 • In de naam van de vestigingen Associate degrees Academy (Avans) en Associate degrees Academie (HZ University of Applied Sciences) is de d van degrees van een hoofdletter gewijzigd naar een kleine letter;
 • De links naar de instellingswebsite zijn gewijzigd voor Hanzehogeschool Groningen locaties Leeuwarden en Assen;
 • Het telefoonnummer van Team Academy is aangepast.

Nieuwe arbeidsmarktprognoses met aangepaste opleidingsclassificatie

De nieuwe arbeidsmarktprognoses van ROA, zoals opgenomen in het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS 2019-2024), zijn verwerkt. ROA vervangt hierbij tevens de oude opleidingsclassificatie uit 2015 door opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting (ONR2019). Dit geeft een andere indeling van studies naar opleidingstypen. Bekijk de nieuwe indeling in dit overzicht. De arbeidsmarktprognoses zijn gekoppeld aan deze nieuwe indeling. De indeling volgt uit de aanpassing van de International Standard Classification of Education (ISCED 2013) die door het CBS in de Enquête Beroepsbevolking is doorgevoerd.

De wijzigingen hebben impact op de datamart Studie. Het betreft de volgende velden:

 • PrognoseTekst
 • UitwijkmogelijkhedenBeroepsGroep
 • ConjunctuurGevoeligheid
 • OpleidingstypeROA
 • UitwijkmogelijkhedenSector

Voor meer gedetailleerde informatie over ROA's ONR2019 verwijzen we naar het rapport Opleidingsclassificatie naar Niveau en Richting 2019: Achtergronddocumentatie.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt