Release augustus 2021

Vanaf 25 augustus 2021 is release 21.6 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 2 augustus 2021. De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HOVI, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

De bijsluiters van Studie in Cijfers op Studiekeuze123.nl voor studiejaar 2021-2022 worden op grond van deze wijzigingen aangepast. De nieuwe bijsluiters zijn voor onderwijsinstellingen beschikbaar via het Studie in Cijfers dashboard. Onderwijsinstellingen kunnen momenteel de toelichtingen bij de gewijzigde bijsluiters aanpassen. Vanaf 1 september worden de bijsluiters van Studie in Cijfers gepubliceerd op de website van Studiekeuze123.

Wijzigingen en correcties

 • De CROHO-wijzigingen tot 2 augustus 2021 zijn doorgevoerd;
 • De toelatingseisen uit de bron RATHO zijn aangepast voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen. Deze gegevens hebben betrekking op de opleidingen in collegejaar 2021-2022;
 • Het wettelijk collegegeld voor de collegejaren 2021-2022 en 2022-2023 zoals gepubliceerd in de Staatscourant is toegevoegd voor voltijdopleidingen die worden bekostigd door de overheid en geen verhoogd collegegeld mogen vragen in verband met kleinschalig intensief onderwijs. Hierin is ook de halvering van het collegegeld in verband met corona meegenomen, voor het studiejaar 2021-2022;
 • Informatie over het aantal cafés, musea, bioscopen en theaters in een gemeente afkomstig uit het vestigingenregister LISA is ververst;
 • De inwoneraantallen per gemeente afkomstig van het CBS zijn ververst met gegevens van 1 januari 2021;
 • De nieuwe arbeidsmarktprognoses tot 2026 afkomstig uit het ArbeidsmarktInformatieSysteem (AIS) van ROA zijn toegevoegd;
 • De cijfers over doorstroom naar het tweede jaar worden niet meer berekend en getoond voor hbo masters. De reden hiervoor is dat masters veelal eenjarig zijn en bij meerjarige masteropleidingen het tweede jaar vaak minder formeel is ingericht. De cijfers over doorstroom naar het tweede jaar bij (bekostigde) associate degree- en bacheloropleidingen zijn beschikbaar, net als hiervoor. Voor wo masters worden deze cijfers, net als voorheen, niet berekend;
 • De diplomacijfers (diploma bij de opleiding en diploma op niveau) worden nu getoond voor alle bekostigde opleidingen: voltijd, deeltijd en duale associate degree-, bachelor- en masteropleidingen. Voorheen werden deze cijfers alleen voor voltijd bachelors getoond;
 • De opleiding Embedded Systems Engineering aan HAN University of Applied Sciences in Arnhem is toegevoegd. Deze opleiding was voorheen samengenomen met de opleiding Elektrotechniek, maar is nu als aparte opleiding opgenomen in de Studiekeuzedatabase;
 • De studie Business Studies Logistiek stond in de Studiekeuzedatabase geregistreerd onder de naam Technische Productie. Vanaf release 21.6 wordt de juiste naam getoond: Business Studies Logistiek;
 • De vestigingslocatie van de opleiding Toegepaste Wiskunde aan Fontys Hogescholen is aangepast van Tilburg naar Eindhoven;
 • Het adres van SDO Hogeschool is aangepast. Hierbij is ook de vestigingslocatie aangepast van Rotterdam naar Maassluis;
 • De naam van de opleiding Global Responsibility & Leadership aan de Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden is aangepast naar Global Responsibility & Leadership (University College Fryslân);
 • De naam van de opleiding Liberal Arts and Sciences (Roosevelt Academy) aan de Universiteit Utrecht in Middelburg is aangepast naar Liberal Arts and Sciences (University College Roosevelt).

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt