Release april 2020

Vanaf 22 april 2020 is release 20.3 van de Studiekeuzedatabase beschikbaar. Wijzigingen in het onderwijsaanbod zijn doorgevoerd op basis van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) van 6 april 2020.

De nieuwe gegevens zijn voor studiekiezers beschikbaar via Studiekeuze123.nl en doorgevoerd in Studie in Cijfers. Professionele gebruikers hebben toegang tot de gegevens via de REST-API (ODATA). De opleidingsinformatie afkomstig van instellingen die wordt aangeleverd via HODEX of het Studiekeuze Webformulier, wordt daarin dagelijks ververst. Lees meer over het gebruiken van de Studiekeuzedatabase.

Wijzigingen en correcties

  • De CROHO-wijzigingen tot 6 april 2020 zijn doorgevoerd;
  • Voor de nieuwe en gewijzigde opleidingen zijn de toelatingseisen uit de bron RATHO aangepast;
  • De accreditatiegegevens afkomstig van de NVAO zijn ververst;
  • De locatie van de Joint Degree “River Delta Development” is aangepast van Vlissingen naar Middelburg;
  • Het bezoekadres van Windesheim in Zwolle is aangepast van “Campus 2-6” naar “Campus 2”;
  • Voor de Maastricht University locatie Venlo zijn de adresgegevens en de website aangepast;
  • De inwoneraantallen afkomstig van het CBS die horen bij het gemeentelijk overzicht zijn geactualiseerd. In de gemeentelijke indeling zelf is geen wijziging doorgevoerd;
  • De bron 'Vestigingsregister' van het LISA met informatie over het aantal cafés, musea, bioscopen, theaters en schouwburgen in gemeenten is ververst;
  • De bron 'Gedragscode' t.b.v. de internationale studies is aangepast. Dit heeft alleen gevolgen voor Inter College Business School, aangezien deze in het Register Gedragscode Hoger Onderwijs staat.

Bekijk welke bronnen Studiekeuze123 gebruikt