Pers en PR

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs.

Over Studiekeuze123

Studiekeuze123 is een stichting die zichzelf ten doel stelt studiekiezers te ondersteunen in het keuzeproces. Een meer doordachte studiekeuze draagt bij aan het terugdringen van uitval in het onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt en beheert enerzijds objectieve studiekeuze-informatie en anderzijds verspreidt zij deze op een toegankelijke wijze aan studiekiezers en onderwijsprofessionals. Jaarlijks voeren we de Nationale Studenten Enquête uit.

Lees meer

Dienstverlening Studiekeuze123

Website

Meer dan 2 miljoen bezoekers per jaar

Lees meer

Studiekeuzedata

Feiten en kwaliteitsoordelen over hbo- en wo-opleidingen

Lees meer

Nationale Studenten Enquête

Tevredenheidscores van meer dan 289.000 studenten

Lees meer

Studie in Cijfers

Alle opleidingsInformatie in één oogopslag

Lees meer

Contact & Publicaties

Contact

Contact opnemen met Studiekeuze123.

Neem contact op

Persberichten

Persberichten over NSE en Studiekeuze123.

Bekijk persberichten

Jaarverslagen

Jaarverslagen en Jaarrekening.

Bekijk jaarverslag