Pers en pr

Studiekeuze123 is een initiatief van het ministerie van OCW, in samenwerking met studenten en het hoger onderwijs. Studiekeuze123 verzamelt objectieve en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland. Met deze informatie helpen wij (aankomende) studenten stap voor stap met het kiezen van de studie die het beste bij hen past.  Studiekeuze123 heeft een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes personen; een voorzitter, en vijf leden waarvan de volgende organisaties ieder een lid voordragen: de VSNU, Vereniging Hogescholen, NRTO en de studentenorganisaties, het ISO en de LSVb.

Studiekeuze123 is verantwoordelijk voor:

Persberichten

Bekijk de persberichten van Studiekeuze123 op onze website voor professionals www.studiekeuzeinformatie.nl.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Communicatie:
Astrid Kösters: 030 – 303 91 08