Mijn profiel: wat kan ik ermee?

Je hebt een keuze gemaakt uit een van de vier profielen op havo of vwo: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek. Maar wat kun je ermee na je middelbare school?

Van profiel naar studie

In de online tool Van profiel naar studie kun je per studierichting (bijv. Aarde en Milieu of Onderwijs) zien met welke profiel je toegang hebt tot welke studie. Deze totaaloverzichten tonen alle opties inclusief eventuele aanvullende vakken die je nodig hebt.

Dit profiel? Die opleiding!

Via onze zoekmachine kun je aangeven welk profiel je hebt gekozen. Ook kun je aangeven wat voor jou belangrijke criteria zijn zoals het opleidingsniveau (hbo of wo?) of de studiestad.

Vul je profiel in en vind matchende opleidingen.

Let op: Met een havo-profiel kun je alleen naar het hbo. Wanneer je op termijn (via het vwo) naar de universiteit wilt, kies dan een vwo-profiel om de mogelijkheden op universitair niveau te bekijken. Met een vwo-profiel kun je kiezen voor zowel een hbo-opleiding als een wo-opleiding.

Die opleiding? Dat profiel!

Op Studiekeuze123.nl vind je ook bij elke opleiding de toelatingseisen. Je kunt gemakkelijk inzien met welk profiel (en eventueel aanvullende vakken of portfolio) je aan de opleiding mag beginnen. Handig als je ongeveer weet welke opleiding je wilt volgen!

Let op: Studenten die willen starten met een universitaire opleiding, maar niet voldoen aan de nadere vooropleidingseisen (je hebt bijv. niet alle vereiste vakken in je profiel), kunnen deelnemen aan een zogenaamd voortentamen om toch toegelaten te worden. Je hebt voortentamens voor de vakken biologie, natuurkunde, scheikunde en wiskunde A/B. De Centrale Commissies Voortentamen (CCVX) is verantwoordelijk voor deze toelatingsexamens.

Op Studiekeuze123 kun je ook meerdere opleidingen met elkaar vergelijken. Zo zie je overzichtelijk naast elkaar wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen de opleidingen.